1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
6 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 86

ACM mag Marktverkenning naar ICT in de zorg (en de rol van Chipsoft) alsnog publiceren

Op 21 november 2023 heeft de ACM de Marktverkenning ICT in de zorg gepubliceerd die KPMG in 2020 voor haar heeft uitgevoerd. Publicatie heeft even op zich laten wachten omdat Chipsoft (hoger) beroep had ingesteld tegen het besluit om de volledige verkenning te publiceren. Tussen het moment van uitvoering van de marktverkenning en de uiteindelijke publicatie heeft de ACM niet stilgezeten. Een update.

Serie MDR - Software en de Medical Devices Regulation

Eerder in deze serie bespraken wij de inwerkingtreding van de Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR) en de classificering van hulpmiddelen. In dit blogbericht zullen wij verder inzoomen op een specifiek type hulpmiddel, namelijk software. De MDR is nieuwe wetgeving die de al bestaande wetgeving op het gebied van medische hulpmiddelen vervangt. Voor software is van belang dat, vanwege een ruimere definitie van hulpmiddelen in de MDR, software eerder als medisch hulpmiddel is aan te merken.

Serie MDR - Eerste Hulp bij classificering

Per 26 mei 2021 is de Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR) van toepassing. Deze verordening bevat regels die gelden voor alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht. Eerder hebben wij een algemeen kader voor medische hulpmiddelen geschetst en hebben we u kennis laten maken met de elektronische databank voor medische hulpmiddelen. In deze blog behandelen we de classificering van medische hulpmiddelen.

Herijken van IT-contracten: 5 tips hoe heronderhandelingen aan te vliegen

Momenteel worden door steeds meer organisaties lopende IT-contracten tegen het licht gehouden. Dit kan te maken hebben met het noodzakelijkerwijs moeten snijden in kosten, maar net zo goed kan het gaan om het wijzigingen van functionaliteiten of tooling (bijvoorbeeld snel implementeren en uitrollen van Microsoft Teams of Zoom om online vergaderingen te houden). Passen de afspraken daar nog wel bij ? Ligt de focus nog goed? Kan ik snijden in de kosten? In deze blog geef ik 5 praktische tips hoe je dit zou kunnen aanvliegen. Er kan meer dan u denkt.

Wanneer is een termijn een fatale termijn die directe ontbinding van een overeenkomst rechtvaardigt?

Stel een afnemer en een IT-leverancier spreken af dat een softwaresysteem uiterlijk over een half jaar wordt opgeleverd (op 31 december 2011 om precies te zijn). De leverancier laat begin december weten dat het hem niet voor 31 december gaat lukken. De afnemer besluit om direct over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst omdat hij uit de mededeling mocht afleiden dat de fatale termijn niet zou worden gehaald. Heeft de afnemer de overeenkomst met succes ontbonden?

Terugblik op 2019: Populairste berichten van IE/IT

Veel privacy (uiteraard), hoe ziet een IT-contract er uit en schadevergoeding. Dit zijn de centrale thema’s die het meest gelezen zijn in het afgelopen jaar op het gebied van Intellectueel Eigendom, IT en Privacy. Wat valt hier nog meer over te zeggen?

Help, ik word ontzorgd?! En nu?

Klinkt mooi toch? IT-leveranciers die "u volledig ontzorgen". Maar is dat wel zo? Wat houdt dit eigenlijk in. Er bestaan verschillende misvattingen over ontzorging, zoals: u hoeft helemaal nergens meer naar om te kijken, de leverancier doet al het onderhoud en meer. In dit blog sta ik stil bij enkele van deze misvattingen. Waar moet je op letten bij uitbesteding van IT-diensten aan een ander?

IT-contracten (deel 15): Duur en beëindiging

De duur van een overeenkomst is een belangrijk onderwerp bij contractonderhandelingen, niet in de minste plaats omdat hier vaak kortingen aan verbonden kunnen worden. Overeenkomsten kunnen voor bepaalde en onbepaalde tijd worden aangegaan. Wat zijn de voor- en nadelen van dergelijke afspraken? Verder kunnen overeenkomsten op meerdere manieren worden beëindigd, bijvoorbeeld door opzegging of door ontbinding. Waarom is het zo van belang om hier een duidelijk en juist onderscheid in te maken? In deze bijdrage wordt op deze vragen ingegaan.

IT-contracten (deel 14): Intellectuele Eigendom

Als je een IT-contract sluit tot de levering of terbeschikkingstelling  van bijvoorbeeld een website of software is het belangrijk na te denken over de intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht is veruit het belangrijkste intellectuele eigendomsrecht om software te beschermen. Op het moment dat je hiertoe niets regelt, komen de rechten aan de ontwikkelaar toe. Met name in geval van maatwerksoftware kan dit verstrekkende gevolgen voor de afnemer hebben: zo mag je niets (laten) wijzigen en kan je zelfs gedwongen worden te stoppen met het gebruik van de software. Het is dan ook belangrijk de intellectuele eigendomsrechten contractueel goed te regelen. In dit blog ga ik in op de contractuele afspraken omtrent intellectuele eigendomsrechten. Hierbij komen zowel de vermogensrechtelijke handelingen als enkele andere belangrijke regelingen aan bod. Ik sluit af met enkele praktische tips.

1 2 3 4 5 6
...
8