1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 10

Administratieplicht en uitkeringenregister bij stichtingen

Sinds 8 juli 2020 is een nieuwe administratieplicht voor het bestuur van stichtingen in werking getreden. Het bestuur van een stichting is namelijk verplicht om alle begunstigden die een uitkering krijgen van 25% of minder van de uitgekeerde bedragen in een bepaald boekjaar op te nemen in een eigen, niet-openbaar register.

Modernisering NV-recht: bespreking van het voorontwerp

Onlangs heeft de wetgever een voorontwerp ter consultatie uitgebracht inzake de modernisering van het NV-recht. Het voorontwerp bevat voornamelijk technische verbeteringen om regelgeving voor naamloze vennootschappen te flexibiliseren en vereenvoudigen. Daarnaast omvat het voorontwerp regelgeving omtrent diversiteit en beoogt het de man-vrouwverhouding in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. Velen vragen zich af waarom beide thema’s in één ambtelijk voorontwerp zijn opgenomen nu de thema’s ‘modernisering NV-recht’ en ‘diversiteit’ inhoudelijk wezenlijk verschillen. In dit artikel ga ik enkel in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen die verband houden met de modernisering van het NV-recht.

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke BV

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een wetsvoorstel wordt voorbereid voor de grondslag van de “maatschappelijke BV”, oftewel de “BVm”. Deze nieuwe juridische rechtsvorm is relevant voor alle ondernemers die zich inzetten voor maatschappelijke en sociale doelen, zoals energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid. Doel is om sociale ondernemingen beter te faciliteren en op de kaart te krijgen. Het kabinet wil dit doel bereiken door (h)erkenning en actieve begeleiding van sociale ondernemingen bij bijvoorbeeld de toepassing van wet- en regelgeving, kennisdeling, het verkrijgen van financieringen en in het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

UBO-register treedt in werking op 27 september 2020

Op 27 september aanstaande zal het UBO-register zal in werking treden. Als gevolg daarvan zullen bepaalde persoonsgegevens van UBO’s (“Ultimate Beneficial Owners”, ofwel uiteindelijke belanghebbenden) van organisaties geregistreerd worden. De Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren.

Eerste kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

Dinsdag 23 juni heeft de Eerste Kamer na verschillende keren van uitstel het wetsvoorstel aangenomen voor de implementatie van het UBO-register. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt wordt binnenkort bekendgemaakt.

Arbeidsovereenkomst met een VOF

Onlangs heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wie er als werkgever aangemerkt moet worden indien er sprake is van een arbeidsverhouding met een vennootschap onder firma (hierna: "VOF").

Certificering als B Corp, een nieuw fenomeen in ons vennootschapsrecht?

Wereldwijd doet zich het intreden voor van een nieuw vennootschapsrechtelijk fenomeen: ‘Beneficial Corporations’ (ofwel: ‘B Corps’). Inmiddels staat de teller van het aantal gecertificeerde B Corps wereldwijd op circa 2.600 vennootschappen waarvan meer dan 500 in Europa, en de verwachting is dat deze aantallen alleen maar toe zullen nemen.[1] Het van oorsprong Amerikaanse keurmerk voor vennootschappen is ook in Nederland in opkomst. Hoe verhoudt een B Corp zich tot ons Nederlandse vennootschapsrecht?

Nieuwe wetgeving tegen misbruik met plof-BV’s bij turboliquidatie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker) aangekondigd dat hij fraude met zogenaamde ‘plof-BV’s’ te lijf wil gaan met nieuwe wetgeving. Door een aanscherping van de verantwoordingsplicht van het bestuur wil de minister vooral de positie van schuldeisers bij turboliquidaties verbeteren.

Digitale oprichting van een BV

Binnen twee jaar zou het in Nederland mogelijk moeten zijn om volledig digitaal een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten. Dat werd bepaald in de nieuwe EU-richtlijn Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (Rl. (EU) 2019/1151) die op 31 juli 2019 in werking trad. De richtlijn beoogt onder meer de oprichting van kapitaalvennootschappen te vereenvoudigen, zodat Europese ondernemers concurrerend kunnen blijven in een tijd van mondialisering en digitalisering. Iedere EU-lidstaat dient de wetgeving en digitale infrastructuur op orde te brengen om de online oprichting van kapitaalvennootschappen te faciliteren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onlangs bekend gemaakt van de uitstelmogelijkheid gebruik te maken die de EU-richtlijn biedt. Wanneer precies een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid digitaal kan worden opgericht, is vooralsnog onbekend. We houden u op de hoogte.