1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 6

Annotatie in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN): wanneer is een rechtsbeschermingsclausule proportioneel?

Bij arrest van 25 mei 2021 heeft het Hof Den Haag zich uitgelaten over de toelaatbaarheid van rechtsbeschermingsclausules. Binnen het aanbestedingsrecht is het gebruikelijk om rechtsbeschermingsclausule die erop neerkomen dat rechten van inschrijvers vervallen wanneer zij niet vóór inschrijving in kort geding hun bezwaren naar voren brengen tegen de aanbestedingsstukken. Het Hof vindt dat dergelijke vergaande bepalingen onder omstandigheden proportioneel zijn. In hun annotatie juichen Frank Cornelissen en Merel van Helvoirt de door het Hof geschapen duidelijkheid toe en gaan zij nader in op de vraag onder welke omstandigheden een vergaande clausule is toegestaan.

Vervaltermijnen in het aanbestedingsrecht: niet in algemene zin ontoelaatbaar

Recentelijk is er een arrest gepubliceerd van het gerechtshof Den Haag (hierna: “hof”) dat dateert van 25 mei 2021. In voormeld arrest velt het hof een oordeel over de toelaatbaarheid van een rechtsbeschermingsclausule (vervaltermijn) in een aanbestedingsprocedure. In dit artikel vertel ik u hier meer over.

(Dwingende?) spoed bij ontwikkeling corona-app

Het nieuws staat er vol mee: de corona-app. Die moet het risico op overbelasting van de zorg verkleinen, en het kabinet in staat stellen om (onder andere) crisismaatregelen te verlichten. 18 en 19 april jl. vond een appathon plaats waarin voorstellen voor de ‘corona-app’ werden gepresenteerd (en bekritiseerd). Uit nieuwsbronnen volgt dat Minister De Jonge dinsdagnacht aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat de gewenste corona-app nog niet tussen de gepresenteerde oplossingen zat, dus de zoektocht is nog (lang) niet ten einde. Eerder schreven we al dat het aanbestedingsrecht tijdens de coronacrisis onverkort geldt. Hoe past de inkoop van de corona-app, via onder meer de appathon, binnen de aanbestedingsplicht van de Staat (het ministerie van VWS)?

Onvoldoende verificatie door aanbestedende diensten kan onrechtmatig zijn

De Haagse rechtbank heeft zich op 15 mei jl. uitgelaten over de vraag of een aanbestedende dienst zijn verificatieplicht had geschonden – en daarmee onrechtmatig handelde – door de winnende inschrijving slechts steekproefsgewijs te controleren op geldigheid. Hierin speelden een rol de concrete waarschuwingen vanuit een inschrijver voor ongeldigheid van de winnende inschrijving en een uitdrukkelijke verificatieplicht in de aanbestedingsstukken.

Bij herbeoordeling niet automatisch vervangen beoordelingsteam

Op 8 januari jongstleden heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgesproken over de rechtmatigheid van herbeoordeling door hetzelfde beoordelingsteam. Bij een herbeoordeling van inschrijvingen is de enkele omstandigheid dat het beoordelingsteam ook de initiële beoordeling heeft uitgevoerd onvoldoende om te kunnen spreken van bevooroordeeldheid en leidt niet tot automatische vervanging van het beoordelingsteam.