1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Wat is het portretrecht? De juridische aspecten

Wij leggen uit wat het portretrecht is en behandelen de juridische aspecten. Een portret is een herkenbare afbeelding. Bij openbaarmaking van een portret kunnen verschillende belangen een rol spelen.

De strijd tegen namaakproducten op internetplatformen

In dit blog wordt behandeld wat jij kunt doen op het moment dat een verhandelaar op een internetplatform inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendomsrechten door middel van het aanbieden van namaakproducten.

Zwarte lijst van artsen en zorgverleners verboden

In een kort geding verbiedt de voorzieningenrechter een website waarop artsen en zorgverleners worden neergezet als plegers van ‘medische misdrijven’. De voorzieningenrechter oordeelt dat de website onrechtmatig is.

Portretrecht: boek met Max Verstappen op de cover mag!

De biografie van professioneel autocoureur Verstappen, met onder meer op de cover zijn foto, mag uitgegeven worden. Zijn portretrecht, en verzilverbare populariteit, staat daaraan niet in de weg....

Auteursrechtinbreuk, welke criteria gelden er?

Wanneer is sprake van auteursrechtinbreuk? Volgens de wet zijn er meerdere gronden om op te treden tegen auteursrechtinbreuk. Wij geven een overzicht.

'Mijn ouders hebben ook toegang' geen geldig excuus voor auteursrechtinbreuk

Een nieuwe episode in het kat-en-muisspel tussen auteursrechtorganisaties en 'illegaal' up- en downloaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de houder van een internetaansluiting aansprakelijkheid niet kan afhouden met de stelling dat ook andere gezinsleden toegang hebben tot het internet. Het recht op bescherming van het gezinsleven moet dan wijken voor het auteursrecht.

Instagram moet NAW-gegevens afgeven

De rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat Instagram de NAW-gegevens en het ip-adres van een account moet afgeven. De moeder van een minderjarig meisje als eisende partij is in het gelijk gesteld.Zij eiste deze gegevens, omdat het desbetreffende social media account pornografisch materiaal met de bijnaam van haar dochter stond. In september 2015 is op het Instagram door een onbekende dit account aangemaakt (onder de naam ‘jaatogg’). Gedurende bijna een week zijn daarop pornografische dan...

Wanneer is sprake van onrechtmatige publicaties?

Wanneer zijn publicaties diffamerend, onnodig grievend en onrechtmatig? De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Dit is een Nederlands en Europees grondrecht. Daar staat tegenover dat eenieder recht heeft op bescherming van zijn of haar reputatie en privacy. Voor de vraag of een publicatie (on)toelaatbaar is, moet telkens een belangenafweging worden gemaakt. De rechter heeft hierin het laatste woord.Juridisch kaderEen beperking van de vrijheid van meningsuiting kan volgens artikel 10...

Facebook moet NAW-gegevens afstaan in wraakporno-zaak

De rechtbank Amsterdam heeft Facebook veroordeeld om alle persoonsgegevens van de maker van wraakporno te verstrekken aan het slachtoffer. Het gaat in elk geval om de voor- en achternaam, het e-mailadres en mobiele nummer, de geboortedatum en het IP adres, en de datum en tijd (en andere loggegevens) ten aanzien van de Facebook-account.Facebook verklaarde niet aan de vordering te kunnen voldoen, omdat de gegevens permanent en volledig gewist zouden zijn. Daar gaat de rechter niet in mee.4.3Wat...

Fotograferen en filmen met drones juridisch belicht

Niet alleen journalisten maar ook bedrijven, hobbyisten en privé-personen maken steeds vaker gebruik van drones voor video- en foto-opnames. Welke media- en auteursrechtelijke aspecten kleven er aan het gebruik van foto- en filmmateriaal gemaakt met drones? Waar liggen de kansen en de bedreigingen van drones?Over het gebruik van drones voor is recentelijk een rapport van de WODC verschenen. Het rapport merkt over de mediarechtelijke aspecten onder meer het volgende op:"Ook kan journalisten ev...

Het seksleven van de minister-president uit de doeken doen gaat te ver

Op 14 januari 2014 boog het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich over een van origine Finse zaak en dit was haar conclusie. De vriendin van de minister-president van Finland (mevrouw Ruusunen) was bij het Hof een procedure gestart tegen de Republiek Finland wegens schending van haar vrijheid van meningsuiting.Wat ging daaraan vooraf?De vrouw had nog tijdens de regeringsperiode van de minister-president een autobiografisch boek geschreven over haar relatie met hem, welke relatie plaat...

Rechter spreekt verbod op gebruik sociale media uit

Mag je zomaar alles op social media verkondigen? Nee. Aan de ene kant staat de vrijheid van meningsuiting van de gebruiker van social media. Aan andere kant de gerechtvaardigde belangen van een ander, bijvoorbeeld een privacy belang of het belang van een bedrijf om zich tegen lichtvaardige of ongefundeerde verdachtmakingen te verweren. Waar de grens precies ligt, is moeilijk te zeggen. Als in jouw situatie echter een grens lijkt te zijn overschreden en je weet door wie, dan kun je optreden. O...