1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens komt dichterbij; voor 1 november voorgelegd aan Tweede Kamer

Er komt een boetebevoegdheid aan voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), zo berichtten we u alweer ruim een jaar geleden. Waar het CBP nu nog alleen een dwangsom kan opleggen bij overtreding van de wet, kan zij straks dus ook (vermoedelijk forse) boetes opleggen. Er is nu weer iets meer duidelijkheid over het moment waarop die bevoegdheid zal bestaan.Navraag Eerste Kamer over status diverse toezeggingenDe Eerste Kamer heeft op 29 juli 2014 een brief gestuurd aan de minister van V...

Geen verwijdering persoonsgegevens uit incidentenregister bij katvangerconstructie

De rechtbank Alkmaar heeft in november 2010 twee (onlangs gepubliceerde) nagenoeg gelijkluidende uitspraken gedaan in zaken over het verzoek persoonsgegevens van (beweerdelijke) katvangers te verwijderen uit een incidentenregister. Beide verzoeken zijn afgewezen. Voor wat betreft de motivering is er een opvallend verschil in de uitspraken.Eerste uitspraak: geen verwijdering uit intern meldingsregisterDe eerste uitspraak (d.d. 4 november 2011) ziet op een geschil tussen ING en een voormalige m...

De grenzen van het privacyrechtelijke inzagerecht

De rechtbank Utrecht heeft op 29 november 2010 drie interessante uitspraken gewezen waarin zij de grenzen aangeeft van het inzagerecht dat op grond van het privacyrecht bestaat.

Ook reclame gericht aan "de bewoner(s) van dit adres" te stoppen dankzij privacyrecht

De rechtbank Amsterdam heeft op 5 augustus 2010 geoordeeld dat wie zich heeft verzet tegen gebruik van persoonsgegevens voor commerciële of charitatieve doelen, ook geen reclame meer hoeft te dulden die is gericht aan "de bewoner(s) van dit adres".Het geschil samengevatDe feiten die hebben geleid tot deze beschikking van de rechtbank zijn vrij overzichtelijk. Een man (de naam is geanonimiseerd) heeft zich in het verleden verzet tegen het ontvangen van reclame van de PostcodeLoterij. De Postco...

Ziekenhuizen niet verplicht ongevalgegevens aan verzekeraar te melden

De rechtbank Rotterdam heeft op 29 september 2010 geoordeeld dat het feit dat een medische behandeling (mogelijk) het gevolg is van een ongeval onder het medisch beroepsgeheim valt en dus niet zonder toestemming aan verzekeraars verstrekt mag worden. De uitspraak bevat enkele interessante overwegingen over het privacyrecht.De zaak speelt tussen diverse verzekeraars en het Erasmus MC. Partijen hebben vanaf 2003 contacten onderhouden voor het uitwisselen van zogenaamde "ongevalmeldingen". Deze...

Websitehouders mede-verantwoordelijk voor gebruik tracking cookies door advertentienetwerk

Onlangs heeft de artikel 29 Werkgroep een interessante opinie gegeven over de privacyrechtelijke aspecten van het gebruik van zogenaamde tracking cookies bij advertenties op websites. Een van de punten uit de opinie is dat ook websitehouders die dergelijke advertenties (automatisch) laten plaatsen door een externe aanbieder, verantwoordelijk worden gehouden voor dit cookiegebruik van deze derde. Ook op andere punten is de werkgroep zeer streng over cookies.Tracking cookiesVeel advertenties op...

Vergaand recht op inzage in dossier met eigen persoonsgegevens bij verzekeraar wederpartij

De rechtbank Zutphen heeft onlangs een interessante beschikking gegeven over het inzagerecht in dossiers met persoonsgegevens die een ander aanlegt. Deze beschikking bevestigt de vergaande consequenties van het inzagerecht  voor de praktijk. Eerder heeft de Hoge Raad al geoordeeld over het inzagerecht in beleggingsdossiers bij banken. Nu oordeelt de rechtbank Zutphen over inzage in een dossier bij een verzekeraar. De zaak handelt over een vrouw die verwikkeld is in een juridische procedure me...

Minder gegevens domeinnaamhouders zichtbaar in register .nl domeinnamen SIDN

Op dit moment is het gemakkelijk de adresgegevens van houders van .nl domeinnamen op te vragen op de website van de SIDN (de beheerder van de .nl domeinnamen). Dit riep in het verleden al privacyvragen op, zoals [intlink id="734" type="post"]wij eerder bericht hebben[/intlink]. De SIDN heeft nu bekendgemaakt vanaf 12 januari 2010 minder gegevens over domeinnaamhouders op haar website te plaatsen.Voorheen was het volledige adres en telefoonnummer van een domeinnaamhouder, de administratieve en...

Privacywetgeving mogelijk niet van toepassing bij slaafs kopiëren persoonsgegevens

Diverse exploitanten van zoekmachines hebben onlangs van de samenwerkende privacytoezichthouders het verzoek gekregen in verband met privacywetgeving hun dienstverlening aan te passen. Interessant is dat uit deze verzoeken volgt dat er kennelijk situaties denkbaar zijn waarop de (strenge) privacywetgeving niet van toepassing is.

Publicatie adresgegevens in publieke registers

Het is al jaren gebruik dat de adresgegevens van de houder van een .nl-domeinnaam in een publiek toegankelijk register zijn op te zoeken.Recent laaide een discussie over de privacyaspecten hiervan (weer eens) op. De zaak doet denken aan de discussie over publicatie van persoonsgegevens op Google Maps van afgelopen voorjaar.Persoonsgegevens ondernemers op Google MapsDit voorjaar ontdekten kamerleden van de SP dat adresgegevens van ondernemers via Google Maps te vinden zijn. In de ogen van de k...

Privacyeisen die aan sociale netwerken worden gesteld

Sociale netwerksites, zoals Hyves en LinkedIn, kunnen alleen bestaan wanneer deelnemers bereid zijn persoonlijke gegevens over zichzelf te plaatsen. Daarmee roepen dergelijke websites veel vragen op over privacy. De "Artikel 29 Werkgroep" heeft onlangs een interessante opinie gegeven over sociale netwerksites.Wie is deze Artikel 29 Werkgroep?Een belangrijk deel van het privacyrecht is EU-breed geregeld in de privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG). De richtlijn verplicht alle EU-lidstaten om hu...

Meer duidelijkheid over bewaartermijn persoonsgegevens (privacy)

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 mei jl. antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State over de bewaartermijn van privacygegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, gebaseerd op de Europese privacy richtlijn, heeft een consument diverse rechten, zoals het recht om van een bedrijf of instelling een overzicht te verlangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt en aan wie deze gegevens eventueel verder zijn verstrekt. In de zaak voor het Eu...