1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 16

Roadmap reorganisatie (2): De Wet melding collectief ontslag

Hierbij ons tweede artikel van de “roadmap reorganisatie” waarbij wij u mee willen nemen langs de verschillende aspecten van een reorganisatie. In dit tweede deel behandelen wij de Wet melding collectief ontslag (WMCO)en de verplichtingen die daarin voor een werkgever schuilen.Stap 1: Wanneer van toepassingDe WMCO heeft een Europese grondslag  en is van toepassing  wanneer de werkgever het voornemen heeft om: 20 of meer werknemers te ontslaan (grofweg: wegens bedrijfseconomische gronden)*;...

Het Regeerakkoord: Van volle glazen naar een cocktail van ontslaggronden

De regering kondigde met de WWZ per juli 2015 een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagrecht aan. Een belangrijke maatregel om dat te realiseren was de invoering van het gesloten ontslagstelsel met limitatieve ontslaggronden. Nu, ruim twee jaar later, blijkt dit systeem te rigide en kondigt de regering een voor de praktijk interessante wijziging aan.Nu: het glas van de ontslaggrond moet volledig gevuld zijnMet de intrede van de WWZ zijn acht limitatieve ontslaggronden geï...

Het Regeerakkoord: Meer balans in de transitievergoeding

In het regeerakkoord wordt een aantal wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de transitievergoeding. Hieronder worden deze wijzigingen kort aangestipt.Opbouw transitievergoedingIn de opbouw van de transitievergoeding worden de volgende wijzigingen aangekondigd: De werknemer heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar (zie meer uitvoerig deze bijdrage). Voor ieder gewerkt dienstjaar bouwt de werknemer recht op van 1/3 maa...

Brexit-referendum, en nu?

Op 23 juni 2016 heeft een meerderheid van de Britten “voor” een Brexit gestemd. Twee belangrijke redenen voor de “voor-stemmers” lijken: (1) de Britse soevereiniteit ten opzichte van de Europese Unie (EU) te beschermen en (2) de controle over immigratie terug te krijgen. Het is nu aan het Britse parlement of zij het Brexit-advies van haar bevolking al dan niet opvolgt.Wanneer Groot-Brittannië besluit zich terug te trekken uit de EU zal zij dit voornemen kenbaar maken aan de Europese Raad. Na...

Weten we zeker dat… 50-plussers tijdelijk recht hebben op een hogere transitievergoeding?

Wanneer een arbeidsovereenkomst langer dan tien jaar heeft geduurd en de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is, heeft hij recht op een hogere transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding is vanaf zijn 50ste verjaardag ½ bruto maandsalaris per zes maanden dat hij in dienst was bij de werkgever. Deze overgangsregel geldt tot 1 januari 2020 en is niet van toepassing op werkgevers die in het jaar voorafgaand aan het eindigen van de arbeidsovereenko...

Weten we zeker dat… 50-plussers tijdelijk recht hebben op een hogere transitievergoeding?

Wanneer een arbeidsovereenkomst langer dan tien jaar heeft geduurd en de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is, heeft hij recht op een hogere transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding is vanaf zijn 50ste verjaardag ½ bruto maandsalaris per zes maanden dat hij in dienst was bij de werkgever. Deze overgangsregel geldt tot 1 januari 2020 en is niet van toepassing op werkgevers die in het jaar voorafgaand aan het eindigen van de arbeidsovereenko...

voor 50-plussers een afwijkende transitievergoeding geldt?

Voor werknemers die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en die bij het einde van de arbeidsovereenkomst tien jaar of langer in dienst zijn geldt tot 1 januari 2020 een afwijkende methode om de transitievergoeding te berekenen. Dit overgangsrecht geldt niet voor werkgevers die voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd minder dan 25 werknemers in dienst hadden. Voor de ’50-plussers’ geldt een transitievergoeding van ½ bruto maandloon per periode van zes maanden,...

voor 50-plussers een afwijkende transitievergoeding geldt?

Voor werknemers die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en die bij het einde van de arbeidsovereenkomst tien jaar of langer in dienst zijn geldt tot 1 januari 2020 een afwijkende methode om de transitievergoeding te berekenen. Dit overgangsrecht geldt niet voor werkgevers die voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd minder dan 25 werknemers in dienst hadden. Voor de ’50-plussers’ geldt een transitievergoeding van ½ bruto maandloon per periode van zes maanden,...

Weten We Zeker dat...een werknemer terug mag komen op zijn instemming met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst of een gesloten beëindigingsovereenkomst?

Bij arbeidsovereenkomsten die beëindigd worden na 1 juli 2015 heeft een werknemer twee weken bedenktijd, waarin hij mag terugkomen op zijn instemming met de opzegging, dan wel de gesloten beëindigingsovereenkomst. De werknemer mag dit doen zonder opgaaf van redenen. Dit geldt ook wanneer de werknemer werd bijgestaan door een deskundige en goed heeft kunnen nadenken over de consequenties van het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst. De werkgever dient de werknemer wel binnen twee dagen schrif...

Weten We Zeker dat…een werknemer terug mag komen op zijn instemming met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst of een gesloten beëindigingsovereenkomst?

Bij arbeidsovereenkomsten die beëindigd worden na 1 juli 2015 heeft een werknemer twee weken bedenktijd, waarin hij mag terugkomen op zijn instemming met de opzegging, dan wel de gesloten beëindigingsovereenkomst. De werknemer mag dit doen zonder opgaaf van redenen. Dit geldt ook wanneer de werknemer werd bijgestaan door een deskundige en goed heeft kunnen nadenken over de consequenties van het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst. De werkgever dient de werknemer wel binnen twee dagen schrif...

1 2