1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 65

Roadmap reorganisatie (9): De Stoelendansmethode

Verschillende aspecten van een reorganisatie zijn in de “Roadmap reorganisatie” al aan bod gekomen. In dit deel van de “Roadmap reorganisatie” bespreek ik kort de stoelendansmethode.

De stoelendans anno 2018

Artikel van Marieke Hulstijn over de stoelendansmethode bij reorganisaties.

Roadmap reorganisatie (3): Het beroepsrecht van de ondernemingsraad

Hierbij ons derde artikel van de “roadmap reorganisatie” waarbij wij u mee willen nemen langs de verschillende aspecten van een reorganisatie. In dit derde deel behandelen wij het beroepsrecht van de ondernemingsraad.Het beroepsrecht van artikel 26 WORHet beroepsrecht van de ondernemingsraad is geregeld in artikel 26 Wet op de ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen, kort gezegd, een adviesplichtig besluit...

Wet DBA in 2020 op de schop?

Op 15 december jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met als titel ‘Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt’.Deze brief gaat over meerdere onderwerpen, waaronder het zzp-kwalificatievraagstuk. Over het zzp-kwalificatievraagstuk schrijft minister Koolmees dat het van belang is dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor zelfstandig ondernemerschap en dat er niet eigenlijk sprake mag zijn van een arbeidsrelatie. De Wet DBA, zo...

Recent voorbeeld van #metoo in het arbeidsrecht

De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 september 2017 een uitspraak gedaan in een kwestie waarin een werknemer, werkzaam in een managementfunctie bij een groot accountantskantoor, ongepaste WhatsApp berichten had verzonden naar een studente.Wat is er gebeurd?  De studente had een sollicitatiegesprek gehad voor een vacature voor een studentstage op de Samenstelafdeling van de werkgever. Na het sollicitatiegesprek zocht de werknemer contact met de studente via WhatsApp. D...

Ontslag op staande voet wegens internetten tijdens werktijd

Internetten tijdens werktijd kan een grond opleveren voor ontslag op staande voet, zo blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 15 september 2017.De werkneemster in kwestie was werkzaam bij een kledingwinkel (De Lairesse Retail B.V., hierna DLR). Op 21 april 2017 is zij op staande voet ontslagen omdat zij aan het internetten was tijdens werktijd. De werkneemster in kwestie heeft de kantonrechter primair verzocht om het ontslag op staande voet te vernietigen en DLR te veroordelen...

Het Regeerakkoord: Substantiële verlenging van het kraamverlof bij geboorte

 In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat gisteren door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is gepresenteerd, wordt het kraamverlof bij geboorte (substantieel) verlengd.Huidige regelingOp dit moment krijgen partners, kort gezegd, twee dagen betaald verlof na de geboorte van een kind, op te nemen binnen vier weken na de geboorte. Dit is geregeld in artikel 4:2 van de Wet arbeid en zorg:“Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met  wie hij ongehuwd sa...

Opzegverbod tijdens zwangerschap bij een reorganisatie

De werkgever wil reorganiseren en er dienen arbeidsplaatsen te vervallen. Onder de boventallige werknemers bevindt zich een zwangere werkneemster. Wat geldt nu?De ‘tijdens’ opzegverbodenDe wet kent in artikel 7:670 BW een aantal ‘tijdens’ verboden, de zogenoemde absolute opzegverboden. Een van deze absolute opzegverboden is het opzegverbod tijdens zwangerschap, tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof en zes weken na hervatting.Maar hoe zit het nu met het opzegverbod tijdens...

Hoe lang heb ik recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Een werkende aanstaande moeder heeft recht op zes weken zwangerschapsverlof en vervolgens op minstens tien weken bevallingsverlof zodra de baby er is. In totaal heeft een zwangere werkneemster dan ook recht op minimaal 16 weken verlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg.ZwangerschapsverlofEen zwangere werkneemster mag zes weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gaan. Dit hoeft echter niet. Uiterlijk vier weken voor de uitgerekende datum dient het zwangerschapsverlof in...

Langer zwangerschapsverlof bij een meerling

Een vrouwelijke werkneemster heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof duurt zes weken, het bevallingsverlof minimaal tien weken.Langer verlof bij zwangerschap meerlingInmiddels (sinds 1 april 2016) geldt voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling dat het zwangerschapsverlof wordt verlengd. Een werkneemster die zwanger is van een meerling heeft vanaf tien weken voor de uitgerekende datum recht op zwangerschapsverlof (in...

Het voedingsrecht van de jonge werkende moeder

Vorige week was in het nieuws dat sommige werkgevers vrouwelijke werknemers die tijdens werktijd kolven of borstvoeding geven niet altijd over deze tijd ook doorbetalen. Daarnaast blijkt een groot deel van de kolfruimtes niet te voldoen aan de daaraan gestelde eisen.Wat houdt het voedingsrecht van vrouwelijke werknemers in? En aan welke eisen dient een kolfruimte te voldoen?VoedingsrechtEen vrouwelijke werknemer die borstvoeding geeft, heeft gedurende de eerste negen levensmaanden van haar ki...

Geen toestemming voor ontslag zonder positief advies van de OR

Adviesrecht OR en de Wet op de ondernemingsradenArtikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) geeft de OR het recht advies uit te brengen over bepaalde voor de onderneming belangrijke voorgenomen besluiten. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een overdracht van de zeggenschap over een onderneming, een belangrijke inkrimping van de activiteiten, de verplaatsing van een bedrijf of het wijzigen van de organisatie. Indien de ondernemer een dergelijk voorgenomen besluit heeft, di...

1 2 3 4 5 6