1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 32

Gerecht: Greenbow voldeed niet aan erkenningsvoorwaarden als producentenorganisatie

In een arrest van 10 december 2015 heeft het Gerecht van de EU geoordeeld dat de Europese Commissie terecht tot de conclusie is gekomen dat de Belgische producentenorganisatie Greenbow niet voldeed aan de erkenningsvoorwaarden. De Europese Commissie kon daarom de 4,1 miljoen euro die Greenbow tussen 1 april 2008 en 1 april 2010 aan GMO-subsidie had ontvangen, aan de Europese financiering onttrekken.De casusHoewel in het arrest de betrokken producentenorganisatie slechts wordt aangeduid als “c...

Minder GMO-subsidie uitbetaald in 2014

Uit de Toelichting op betaalde landbouwsubsidies (GLB) 2014 (Toelichting 2014) die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op haar website heeft gepubliceerd, volgt dat in 2014 in Nederland substantieel minder GMO-subsidie is uitbetaald dan in voorgaande jaren.GMO-subsidieOp grond van Verordening 1308/2013 (de GMO-Verordening) kunnen producentenorganisaties (PO’s) en unies van PO’s (UPO’s) in de sector groenten en fruit in aanmerking komen voor GMO-subsidie. Met deze subsidie kunnen d...

Staatssecretaris Dijksma gaat in beginsel GMO-subsidie van FresQ terugvorderen

In een brief van 25 maart 2015 heeft staatssecretaris Dijksma vragen beantwoord van Kamerlid Geurts over het wel of niet terugvorderen van GMO-subsidie die door de Europese Commissie aan de Europese financiering is onttrokken.Achtergrond KamervragenNaar aanleiding van een in 2007 uitgevoerd onderzoek had de Europese Commissie bijna 21 miljoen euro die FresQ aan GMO-subsidie had ontvangen, aan de Europese financiering onttrokken. Dit wil zeggen dat de GMO-subsidie niet met Europese middelen mo...

Staatssecretaris Dijksma stuurt Handleiding mededingingsrecht in de landbouwsector naar de Kamer

Bij brief van 19 maart 2015 heeft staatssecretaris Dijksma de Handleiding mededingingsrecht voor producentenorganisaties en brancheorganisaties in de landbouwsector (Handleiding) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Handleiding wordt toegelicht welke mogelijkheden tot samenwerking erkende producentenorganisaties (PO’s), erkende unies van producentenorganisaties (UPO’s) en erkende brancheorganisaties (BO’s) in de landbouwsector hebben zonder in strijd te handelen met de mededingingsregels. Hie...

Commissie publiceert concept richtsnoeren over gezamenlijk contracteren in bepaalde landbouwsectoren

Op 15 januari 2015 heeft de Europese Commissie concept richtsnoeren gepubliceerd over gezamenlijk contracteren in de sectoren olijfolie, rundvlees en bepaalde akkerbouwgewassen. Deze mogelijkheid is vorig jaar geïntroduceerd door de nieuwe GMO Verordening. Hoewel de Commissie in de concept richtsnoeren spreekt over een extra vrijstelling van het kartelverbod, lijkt er veeleer sprake van een beperking van de onderhandelingsmogelijkheden.GMO en het kartelverbodHet kartelverbod is gewoon van toe...

Commissie publiceert concept richtsnoeren over gezamenlijk contracteren in bepaalde landbouwsectoren

Op 15 januari 2015 heeft de Europese Commissie concept richtsnoeren gepubliceerd over gezamenlijk contracteren in de sectoren olijfolie, rundvlees en bepaalde akkerbouwgewassen. Deze mogelijkheid is vorig jaar geïntroduceerd door de nieuwe GMO Verordening. Hoewel de Commissie in de concept richtsnoeren spreekt over een extra vrijstelling van het kartelverbod, lijkt er veeleer sprake van een beperking van de onderhandelingsmogelijkheden.GMO en het kartelverbodHet kartelverbod is gewoon van toe...

Terugvordering van GMO-subsidie voor agri-milieumaatregelen

In een uitspraak van 30 december 2014 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( CBB) beslist dat het Unierechtelijke rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel er aan in de weg staat dat met terugwerkende kracht forfaitaire standaardtarieven voor GMO-steun worden gewijzigd.De casusVerschillende producentenorganisaties in de sector groenten en fruit hadden voor 2010 en 2011 GMO-subsidie aangevraagd voor twee agri-milieumaatregelen (i) bevruchting door hommels en bijen en (ii) gebruik...

Landbouwcommissaris: landbouwregels moeten simpeler

Op 3 december 2014 heeft Philip Hogan, de nieuwe Commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement in een toespraak geïnformeerd over zijn prioriteiten in 2015. Zijn topprioriteit is vereenvoudiging van de landbouwregels.Groei en banenVolgens Philip Hogan is de landbouw een strategische sector die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de nieuwe economische agenda van de EU (Europa 2020). De toegenomen marktgeri...

Commissie: geen ruimere uitzondering op het kartelverbod in geval van marktverstoring in de landbouw

Enkele Europarlementariërs hebben de Europese Commissie (Commissie) gevraagd of het kartelverbod buiten toepassing kan worden verklaard als sprake is van een ernstige marktverstoring in de landbouw. Het antwoord van de Commissie is helder: in geval van ernstige marktverstoringen in de landbouw kan het kartelverbod enkel buiten toepassing worden als voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 222 Verordening 1308/2013 (de GMO-Verordening). Voor een ruimere toepassing is geen plaats.De vragen...

Hof bevestigt uitspraak van Gerecht in FresQ zaak

In de periode 2004 – 2007 had FresQ voor ongeveer 21 miljoen euro aan GMO-subsidie ontvangen. Na controles onttrok de Commissie deze subsidie aan de communautaire financiering, omdat FresQ geen regie had over de afzet. Het door Nederland hiertegen ingestelde beroep werd door het Gerecht van de EU (Gerecht) bij arrest van 16 september 2013 verworpen. Nederland liet het er niet bij zitten en stelde hoger beroep in. In een arrest van 6 november 2014 wees het Hof van Justitie (Hof) het hoger bero...

Geen nationale mededingingsregels voor de landbouw, wel een handleiding

In de initiatiefnota “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” roept het Kamerlid Geurts het kabinet onder andere op om te regelen dat producentenorganisaties afspraken kunnen maken met gebruikmaking van de in de gemeenschappelijke marktordening (GMO) geregelde landbouwvrijstelling zonder dat zij bang hoeven te zijn voor mogelijk ingrijpen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In een reactie op deze initiatiefnota laat minister Kamp weten dat het niet noodzakelijk...

Nieuwe noodsteun uit Brussel voor groente en fruit

Op 29 september 2014 heeft de Europese Commissie nieuwe noodsteun voor bepaalde groenten en fruit beschikbaar gesteld. Deze noodsteun is bedoeld om de gevolgen van de Russische boycot te ondervangen.Wat er vooraf gingReeds op 18 augustus 2014 had de Europese Commissie bij Verordening 932/2014 in verband met de Russische boycot tijdelijk bijzondere steunmaatregelen vastgesteld. Deze maatregelen, die wij beschreven hebben in ons artikel Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fr...

1 2 3