Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Het CJIB heeft een aanbestedingsprocedure uitgezet voor bepaalde deurwaardersdiensten met als gunnin...

Tony van Wijk
Lees meer

Onderhandse gunning leerlingenvervoer vanwege dwingende spoed

De gemeente Amsterdam heeft op 29 juni 2015 Willemsen De Koning (WDK) laten weten dat de overeenkoms...

Tony van Wijk
Lees meer

Intrekken en heraanbesteden: waar moet je op letten?

Het komt in de praktijk geregeld voor dat een aanbesteder een aanbestedingsprocedure wenst in te tre...

Tony van Wijk
Lees meer

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 21 april 2015 het uitgangspunt bevestigd dat ...

Tony van Wijk
Lees meer

Wat zijn reële en marktconforme prijzen?

Bij veel aanbestedingen wordt de eis gesteld dat de te offreren prijzen “reëel en marktconform” moet...

Tony van Wijk
Lees meer

'Gebrekkige' Model K verklaring toch geldig

Daar waar een trend te ontwaren valt dat steeds vaker (kleine) gebreken aan een inschrijving mogen/ ...

Tony van Wijk
Lees meer

Afwijking stappenplan beoordeling verplicht tot integrale herbeoordeling inschrijvingen

Op 3 december 2014 heeft de rechtbank Den Haag een interessant vonnis gewezen over de wijze waarop i...

Tony van Wijk
Lees meer

Kun je met nog lopende meerjarige opdracht voor groenonderhoud voldoen aan eis dat de referentieopdracht moet zijn opgeleverd?

Op 16 januari 2015 heeft de rechtbank Oost-Brabant een interessant vonnis gewezen in een kort geding...

Tony van Wijk
Lees meer

Alternatieven niet meenemen bij beoordeling

Een woningstichting heeft een meervoudige onderhandse aanbesteding gehouden voor het realiseren van ...

Tony van Wijk
Lees meer

1 pagina / bijlage te veel: buiten beschouwing laten of hele inschrijving ongeldig?

Wat te doen als is voorgeschreven dat het in te dienen plan van aanpak dient te bestaan uit maximaal...

Tony van Wijk
Lees meer

Nieuwe beroepstermijn als aanbestedingsplichtige opdracht wezenlijk wordt gewijzigd

In het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 25-07-2014, afl. 5 is een noot verschenen over ...

Tony van Wijk
Lees meer

Uitzending gemist? KennisHangout Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Op woensdag 16 juli jl. vond de interactieve Kennishangout Actualiteiten Aanbestedingsrecht plaats. ...

Tony van Wijk
Lees meer
1
...
3 4 5 6 7
...
12