1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
8 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 19

Schending kettingbeding en de notaris

De Rechtbank Gelderland heeft op 4 februari 2020 een vonnis gewezen waarin de inzet was de levering van twee parkeerplaatsen. In de procedure speelde de vraag of met een kettingbeding een opschortende voorwaarde was overeengekomen en of een notaris gelet op het Novitaris-arrest mag meewerken aan het doorbreken van deze ketting. Beide aspecten zijn interessant voor de vastgoedpraktijk. De zaak ging als volgt.

Herstel door de aannemer: wat kan en mag je verwachten als opdrachtgever?

Wanneer na oplevering blijkt dat het bouwwerk een gebrek vertoont geldt als uitgangspunt dat de aannemer de gelegenheid moet krijgen om zijn eigen fouten te herstellen. In de praktijk komt het met regelmaat voor dat de opdrachtgever de herstelmethode wil voorschrijven of dat herstel leidt tot meer kwaliteit. Hoe dient hiermee om te worden gegaan?

Mag een woningcorporatie in het bestuur van een VvE?

Het antwoord op deze vraag is: ja dat mag, mits de corporatie ten minste een deel van de appartementsrechten in eigendom heeft. Graag neem ik u mee in de achtergrond van deze vraag.

Aansprakelijkheid bouwkundig onderzoeker bij aankoop woning

Bij het kopen van een (vooral oudere) woning laat de koper vaak een bouwkundig onderzoek uitvoeren naar eventuele gebreken. De uitkomsten kunnen reden zijn om de koopovereenkomst op grond van een daartoe opgenomen ontbindende voorwaarde te ontbinden. Problemen kunnen ontstaan wanneer het onderzoek niet goed wordt uitgevoerd.

Wel een privédakterras op gemeenschappelijk dak

Op 6 mei 2014 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat een Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) bevoegd was een lid van de VvE toestemming te geven om het gemeenschappelijk dak op een aangrenzende berging exclusief in gebruik te nemen als dakterras.

Kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid

Op 4 april 2014 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in een kort geding procedure geoordeeld dat de economische crisis kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid die een wijziging van een overeenkomst rechtvaardigt.

Dwaling bij een executieveiling

Een vastgoedhandelaar koopt op een executieveiling een woning die wordt aangeboden als ‘afbouwwoning’. De eigenaren zouden ‘hamer en zaag hebben laten vallen en zijn vertrokken’. Achteraf blijkt deze kwalificatie niet juist. De verbouwingen zijn ondeugdelijk uitgevoerd en moeten ongedaan worden gemaakt. De kosten hiervan bedragen ruim € 100.000,--. De koper doet daarom een beroep op dwaling.

Geen privédakterras op gemeenschappelijk dak

Een Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) verleent toestemming aan een eigenaar van een appartementsrecht om het gemeenschappelijk dak op een aangrenzende berging exclusief in gebruik te nemen als dakterras.

Besluit tot wijziging splitsingsakte vernietigd

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) besluit de akte van splitsing te wijzigen. Op grond van de wijziging worden de kosten die voorheen voor rekening van de gezamenlijke eigenaars kwamen, nu uitgesplitst in een aantal categorieën, namelijk: algemene kosten, kosten die alleen betrekking hebben op het woongedeelte en kosten die alleen betrekking hebben op de stallingsgarage.

Eigenaar appartementsrecht gebonden aan door VvE vastgestelde stookkosten

Een eigenaar van een appartementsrecht is gebonden aan besluiten van de Vereniging van Eigenaars (‘VvE’), zoals besluiten aangaande de stookkosten. Het is dan ook van belang deze besluiten goed te bekijken en, indien nodig, op de wettelijk voorgeschreven weg hiertegen in verweer te komen.

1 2