1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
9 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 10

Schending kettingbeding en de notaris

De Rechtbank Gelderland heeft op 4 februari 2020 een vonnis gewezen waarin de inzet was de levering van twee parkeerplaatsen. In de procedure speelde de vraag of met een kettingbeding een opschortende voorwaarde was overeengekomen en of een notaris gelet op het Novitaris-arrest mag meewerken aan het doorbreken van deze ketting. Beide aspecten zijn interessant voor de vastgoedpraktijk. De zaak ging als volgt.

Aansprakelijkheid bouwkundig onderzoeker bij aankoop woning

Bij het kopen van een (vooral oudere) woning laat de koper vaak een bouwkundig onderzoek uitvoeren naar eventuele gebreken. De uitkomsten kunnen reden zijn om de koopovereenkomst op grond van een daartoe opgenomen ontbindende voorwaarde te ontbinden. Problemen kunnen ontstaan wanneer het onderzoek niet goed wordt uitgevoerd.

Kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid

Op 4 april 2014 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in een kort geding procedure geoordeeld dat de economische crisis kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid die een wijziging van een overeenkomst rechtvaardigt.

Dwaling bij een executieveiling

Een vastgoedhandelaar koopt op een executieveiling een woning die wordt aangeboden als ‘afbouwwoning’. De eigenaren zouden ‘hamer en zaag hebben laten vallen en zijn vertrokken’. Achteraf blijkt deze kwalificatie niet juist. De verbouwingen zijn ondeugdelijk uitgevoerd en moeten ongedaan worden gemaakt. De kosten hiervan bedragen ruim € 100.000,--. De koper doet daarom een beroep op dwaling.

Eigenaar appartementsrecht gebonden aan door VvE vastgestelde stookkosten

Een eigenaar van een appartementsrecht is gebonden aan besluiten van de Vereniging van Eigenaars (‘VvE’), zoals besluiten aangaande de stookkosten. Het is dan ook van belang deze besluiten goed te bekijken en, indien nodig, op de wettelijk voorgeschreven weg hiertegen in verweer te komen.

Ook langdurig gebruik weg opzegbaar

Het komt met regelmaat voor dat een eigenaar van een perceel gebruik wil maken van het perceel van zijn buurman om naar de openbare weg te gaan. Partijen kunnen dit contractueel regelen, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid.