1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 19

Opnieuw twee uitspraken over inroepen huurbeding door hypotheekhouder

Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 3:264 lid 1 BW gewijzigd, in die zin dat de hypotheekhouder verplicht is het huurbeding in te roepen voorafgaand aan de veiling. Een beroep op het huurbeding in de hypotheekakte kan echter uitblijven indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er geen personen krachtens een huurovereenkomst gebruik kunnen maken van de woning. Recent zijn er wederom twee nieuwe uitspraken over dit gewijzigde artikel gepubliceerd.Uitspraak 1: verzoek inroepen huu...

De particuliere koper op de executieveiling (update februari 2016)

De afgelopen jaren is het aantal executieveilingen fors gestegen. Het veilen van huizen is steeds transparanter geworden, mede door de rol van het notariaat, en het kopen van een huis op de veiling wordt door de nieuwe wetgeving steeds interessanter voor de particuliere koper. U als particuliere koper bent dan ook van harte welkom op de veiling.Wanneer u voornemens bent als particuliere koper op de veiling een woning voor eigen bewoning te kopen, dient u rekening te houden met een aantal bela...

Bieder op internetveiling vooralsnog niet gebonden aan gemaakte vergissing

Op 25 juni 2014 heeft via internet de executieveiling van een bedrijfspand bij inzet en afslag plaatsgevonden. Nadat de inzet was bepaald op € 514.000,00 heeft vervolgens de afslagfase plaatsgevonden, waarbij door X is afgemijnd op een bedrag van € 550.000,00. Pas na het afmijnen realiseert X zich dat de koopprijs in totaal € 1.064.000,00 (plus kosten) zou bedragen in plaats van € 550.000,00, welke X in gedachten had. De bank heeft een kort geding aangespannen tegen X waarbij in geschil is of...

Ondanks vernietiging van vonnis blijft veilingkoper eigenaar

De Rechtbank Oost-Brabant heeft recentelijk geoordeeld dat een veilingkoper van een perceel op een executieveiling eigenaar blijft, ondanks dat de bevoegdheid tot veilen van de schuldeiser als gevolg van een vernietigend arrest met terugwerkende kracht is komen te vervallen. De rechter oordeelt dat de veilingkoper in een dergelijke situatie beschermd moet worden, omdat ten tijde van de veiling de schuldeiser wel over de bevoegdheid tot veilen beschikte.ExecutieveilingEen schuldeiser heeft teg...

Wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 15 april 2014 het wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen. Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden aangenomen alvorens de wijzigingen in werking kunnen treden.InternetZoals gemeld in de Memorie van Toelichting is het wetsvoorstel bedoeld om veilingen transparanter en voor een breder publiek toegankelijk te maken, zodat de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken op executieveilingen verhoogd wordt. Een belangrijke wijziging is dat h...

Wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 15 april 2014 het wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen. Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden aangenomen alvorens de wijzigingen in werking kunnen treden.InternetZoals gemeld in de Memorie van Toelichting is het wetsvoorstel bedoeld om veilingen transparanter en voor een breder publiek toegankelijk te maken, zodat de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken op executieveilingen verhoogd wordt. Een belangrijke wijziging is dat h...

Zijn opbrengsten van vastgoedtransacties resultaat uit overige werkzaamheden?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de opbrengsten die een voormalig slager door vastgoedtransacties behaalde geen resultaat uit overige werkzaamheden waren en dus niet belast behoren te worden in box 1. Er was naar het oordeel van het hof onvoldoende gebleken van bijzondere kennis die de handelaar inzette en ook was niet aannemelijk geworden dat de transacties niet-speculatieve transacties met voorzienbaar resultaat waren. De feitenDe handelaar, een voormalig slager, kocht in 200...

Zijn opbrengsten van vastgoedtransacties resultaat uit overige werkzaamheden?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de opbrengsten die een voormalig slager door vastgoedtransacties behaalde geen resultaat uit overige werkzaamheden waren en dus niet belast behoren te worden in box 1. Er was naar het oordeel van het hof onvoldoende gebleken van bijzondere kennis die de handelaar inzette en ook was niet aannemelijk geworden dat de transacties niet-speculatieve transacties met voorzienbaar resultaat waren. De feitenDe handelaar, een voormalig slager, kocht in 200...

Dwaling bij een executieveiling

Een vastgoedhandelaar koopt op een executieveiling een woning die wordt aangeboden als ‘afbouwwoning’. De eigenaren zouden ‘hamer en zaag hebben laten vallen en zijn vertrokken’. Achteraf blijkt deze kwalificatie niet juist. De verbouwingen zijn ondeugdelijk uitgevoerd en moeten ongedaan worden gemaakt. De kosten hiervan bedragen ruim € 100.000,--. De koper doet daarom een beroep op dwaling.

Het is niet aan een notaris om de rechtmatigheid van een vonnis te betwisten

X is door de kantonrechter bij vonnis veroordeeld tot betaling van achterstallige huurpenningen aan Y, welk vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Notaris N heeft vervolgens in opdracht van Y zijn medewerking verleend aan de voorgenomen executie van voornoemd vonnis door voorbereidingen te treffen tot openbare verkoop van de woning van X. De veiling die stond gepland, heeft niet plaatsgevonden. Het vonnis is in hoger beroep vernietigd. Thans is N door X aansprakelijk gesteld. X heeft g...

Executieverkoop van woning bij uitzondering door rechter verboden

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft een bank verboden om tot executieverkoop van een woning over te gaan. De rechter heeft bij haar oordeel betrokken dat in deze economisch zware tijd van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden.De feitenA is ten behoeve van de aankoop van een woning een hypothecaire lening aangegaan bij een bank. Vanwege betalingsachterstanden heeft de bank aangegeven tot executoriale verkoop te zullen overgaan. Na deze m...

Executieverkoop van woning bij uitzondering door rechter verboden

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft een bank verboden om tot executieverkoop van een woning over te gaan. De rechter heeft bij haar oordeel betrokken dat in deze economisch zware tijd van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden.De feitenA is ten behoeve van de aankoop van een woning een hypothecaire lening aangegaan bij een bank. Vanwege betalingsachterstanden heeft de bank aangegeven tot executoriale verkoop te zullen overgaan. Na deze m...

1 2