1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
6 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 7

Opnieuw twee uitspraken over inroepen huurbeding door hypotheekhouder

Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 3:264 lid 1 BW gewijzigd, in die zin dat de hypotheekhouder verplicht is het huurbeding in te roepen voorafgaand aan de veiling. Een beroep op het huurbeding in de hypotheekakte kan echter uitblijven indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er geen personen krachtens een huurovereenkomst gebruik kunnen maken van de woning. Recent zijn er wederom twee nieuwe uitspraken over dit gewijzigde artikel gepubliceerd.Uitspraak 1: verzoek inroepen huu...

Dwaling bij een executieveiling

Een vastgoedhandelaar koopt op een executieveiling een woning die wordt aangeboden als ‘afbouwwoning’. De eigenaren zouden ‘hamer en zaag hebben laten vallen en zijn vertrokken’. Achteraf blijkt deze kwalificatie niet juist. De verbouwingen zijn ondeugdelijk uitgevoerd en moeten ongedaan worden gemaakt. De kosten hiervan bedragen ruim € 100.000,--. De koper doet daarom een beroep op dwaling.

Executieverkoop van woning bij uitzondering door rechter verboden

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft een bank verboden om tot executieverkoop van een woning over te gaan. De rechter heeft bij haar oordeel betrokken dat in deze economisch zware tijd van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden.De feitenA is ten behoeve van de aankoop van een woning een hypothecaire lening aangegaan bij een bank. Vanwege betalingsachterstanden heeft de bank aangegeven tot executoriale verkoop te zullen overgaan. Na deze m...

Executieverkoop van woning bij uitzondering door rechter verboden

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft een bank verboden om tot executieverkoop van een woning over te gaan. De rechter heeft bij haar oordeel betrokken dat in deze economisch zware tijd van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden.De feitenA is ten behoeve van de aankoop van een woning een hypothecaire lening aangegaan bij een bank. Vanwege betalingsachterstanden heeft de bank aangegeven tot executoriale verkoop te zullen overgaan. Na deze m...

Inroeping huurbeding niet mogelijk bij een verpand lidmaatschapsrecht

Een bank heeft aan een schuldenaar een lening verstrekt en in verband hiermee een pandrecht verworven op een lidmaatschapsrecht dat deze schuldenaar heeft in een coöperatieve flatexploitatievereniging. In de pandakte staat opgenomen dat de betreffende woning niet mag worden verhuurd aan een derde. De schuldenaar voldoet niet aan zijn betalingsverplichtingen en daarom wil de bank het lidmaatschapsrecht in het openbaar verkopen. In verband met deze openbare verkoop verzoekt de bank verlof van d...

Volgens voorzieningenrechter kon koper geen beroep doen op huurbeding

De bank heeft op 26 augustus 2011 de executieveiling aangezegd aan de eigenaar van een appartementencomplex omdat hij niet meer voldeed aan zijn hypothecaire verplichtingen. In verband hiermee heeft de bank de voorzieningenrechter verlof gevraagd voor het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW. Dit verlof is niet gevraagd voor appartement 1; dit appartement heeft koper op grond van artikel 3:268 lid 2 BW onderhands gekocht. Na de levering van appartement 1 ontdekt koper d...

Volgens voorzieningenrechter kon koper geen beroep doen op huurbeding

De bank heeft op 26 augustus 2011 de executieveiling aangezegd aan de eigenaar van een appartementencomplex omdat hij niet meer voldeed aan zijn hypothecaire verplichtingen. In verband hiermee heeft de bank de voorzieningenrechter verlof gevraagd voor het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW. Dit verlof is niet gevraagd voor appartement 1; dit appartement heeft koper op grond van artikel 3:268 lid 2 BW onderhands gekocht. Na de levering van appartement 1 ontdekt koper d...