1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bestuur en Toezicht weetjes: Meervoudig Stemrecht

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 9: meervoudig stemrecht

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) aangenomen. De Wbtr is op 1 juli 2021 in werking getreden. De invoering heeft lang op zich laten wachten. We zullen uw geheugen opfrissen door het plaatsen van korte berichten op deze kennispagina over de relevante wijzigingen.
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 09 juli 2021
Laatst gewijzigd 30 juli 2021

Meervoudig stemrecht

Wist u dat de Wbtr:
voorziet in een wettelijke regeling omtrent meervoudig stemrecht?

Overeenkomstig de bestaande regels bij naamloze en besloten vennootschappen mag vanaf 1 juli 2021 bij nieuw op te richten stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen in de statuten niet meer worden opgenomen dat een bestuurder of commissaris/toezichthouder meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders respectievelijk commissarissen/toezichthouders samen. Indien een dergelijke bepaling na 1 juli 2021 alsnog wordt opgenomen, dan is deze nietig wegens strijd met de wet.
Overigens staat deze bepaling er niet aan in de weg om aan een bestuurder of commissaris/toezichthouder een doorslaggevende stem toe te kennen, mits hij maar niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen/toezichthouders samen.

Overgangsrecht

Indien er vóór 1 juli 2021 reeds een bepaling met meervoudig stemrecht in de statuten is opgenomen, waarbij aan een bestuurder of commissaris meer stemmen worden toegekend dan de andere bestuurders of commissarissen samen, dan moet deze bepaling bij de eerstvolgende statutenwijziging worden aangepast en blijft de regeling nog maximaal vijf jaar geldig. Indien er vóór 1 juli 2026 nog geen statutenwijziging heeft plaatsgevonden, of er heeft wel een statutenwijziging plaatsgevonden maar de betreffende regeling is abusievelijk niet aangepast, dan is de regeling inzake meervoudig stemrecht niet meer geldig. De vraag is welke regeling dan wel geldt. Aangenomen mag worden dat moet worden teruggevallen op het wettelijke uitgangspunt waarbij elke bestuurder of commissaris één stem kan uitbrengen.

Gerelateerde Wbtr-artikelen

Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 1: Doel, inhoud en inwerkingtreding Wbtr
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 2: Wettelijke grondslag raad van commissarissen
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 3: Wettelijke grondslag one-tier board
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 4: Ontslag en bestuursverbod
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 5: Aansprakelijkheid in geval van faillissement
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 6: Tegenstrijdigbelangregeling
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 7: Preventieve ontslagbescherming van de stichtingbestuurder
Bestuur en Toezicht-Weetje nr. 8: Uitstel inwerkingtreding wettelijke grondslag one-tier board en verplichte belet- en ontstentenisregeling bij de NV

Contact

Heeft u vragen over de Wbtr? Neemt u dan gerust contact op met Marèl BaakMarieke van Dongen of Rosanne Kuiper. Wij helpen u graag verder.