1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen: (1) Optimaal gebruik van gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling

Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming werknemers voor stijgende prijzen: (1) Optimaal gebruik van gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling

Het leven wordt steeds duurder. Eén van de meest besproken voorbeelden van het moment is de exponentiële stijging van de energierekening. De kosten stijgen, terwijl de inkomsten niet (altijd) meestijgen. Hierdoor kunnen medewerkers financieel in de problemen komen. Het is niet geheel toevallig dat wij daardoor vaker van werkgevers de vraag krijgen welke fiscaal vriendelijke mogelijkheden er zijn om medewerkers tegemoet te komen.
Leestijd 
Auteur artikel José Niers
Gepubliceerd 14 november 2022
Laatst gewijzigd 18 november 2022
Niet alleen werkgevers voelen zich wellicht genoodzaakt om iets voor medewerkers te betekenen. Ook de overheid laat zich niet onbetuigd. Denk aan de net ingevoerde compensatie voor de stijgende energierekening en de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor 2023 van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 loonsom.  
Bent u als werkgever benieuwd naar fiscaal vriendelijke mogelijkheden waarmee u uw medewerkers tegemoet kunt komen? In deze blogreeks lichten we enkele mogelijkheden uit, beginnend met de optimalisatie van gerichte vrijstellingen.

Optimaal benutten gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling

Een mogelijkheid om medewerkers fiscaal voordelig vergoedingen of verstrekkingen te geven is het gebruik van de gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling. Gerichte vrijstellingen mogen belastingvrij aan medewerkers worden vergoed of verstrekt. Als werkgever hoef je hier, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, geen eindheffing over af te dragen. Een prettige bijkomstigheid is dat gerichte vrijstellingen niet drukken op de vrije ruimte in de werkkostenregeling én dat zij niet meetellen voor de berekening van het toetsingsinkomen voor toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen.

Hieronder lichten wij drie gerichte vrijstellingen nader toe.

  1. Gericht vrijgestelde vergoeding voor internet- en/of telefoonabonnement

Een werkgever mag een vergoeding voor een internet- en/of telefoonabonnement onder voorwaarden belastingvrij betalen, namelijk als:

  • De werknemer het internet- en/of telefoonabonnement nodig heeft voor het verrichten van zijn werkzaamheden, en
  • De werkgever onderbouwt* welke minimumeisen hij aan het internet- en/of telefoonabonnement stelt en bepaalt welke vergoeding hier bij past.

Bijvoorbeeld: Werkgever A heeft na de Corona-periode nieuw beleid geïntroduceerd waardoor medewerkers 2 dagen per week thuis mogen werken. Alle medewerkers maken hier gebruik van. Werkgever A verwacht van haar medewerkers dat zij op werkdagen de zakelijke mailbox bijhouden en beantwoorden. Daarvoor is goed werkend internet bij de medewerker thuis nodig. A concludeert na een kort marktonderzoek dat de kosten voor een internetabonnement die verband houden met twee dagen per week thuis werken, gemiddeld € 20 per maand bedragen. A wil dit bedrag maandelijks aan medewerkers vergoeden.

De vergoeding van € 20 per medewerker per maand is gericht vrijgesteld, A mag de vergoedingen belastingvrij aan de medewerkers betalen.

*Let wel, indien een vaste vergoeding voor internet- en/of telefoonabonnementen wordt gegeven, dient de (hoogte van de) vergoeding onderbouwd te worden. Een klein marktonderzoek, op basis van de eisen die u als werkgever aan een abonnement voor uw medewerkers stelt, is voldoende.

  1. Gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding

Werkgevers mogen sinds 1 januari 2022 een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per thuisgewerkte dag. Per 1 januari 2023 wordt het bedrag per thuiswerkdag naar verwachting verhoogd naar € 2,15 per dag.

  1. Gericht vrijgestelde reiskostenvergoedingen

Per gereden zakelijke kilometer (waarbij woon-werkkilometers ook als zakelijke kilometers tellen) mag een werkgever een medewerker € 0,19 belastingvrij vergoeden. Met ingang van 1 januari 2023 wordt deze vrijstelling verhoogd naar € 0,21 per zakelijke kilometer. Let wel, dit geldt alleen voor eigen vervoer en geldt niet bij gebruik van door de werkgever ter beschikking gestelde auto’s. Voor zakelijke reizen die gemaakt zijn met het openbaar vervoer geldt een hogere vrijstelling: Maximaal de werkelijk gemaakte kosten mogen onbelast worden vergoed.

De gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding mag, naast vergoeding op declaratiebasis, ook op basis van een vaste vergoeding worden betaald. Wanneer een fulltime medewerker minimaal 60% van de werkdagen van huis naar werk reist, mag u de vaste vergoeding onder voorwaarden baseren op 214 reizen per jaar.

Conclusie

Hierboven hebben wij 3 van de in totaal 11 gerichte vrijstellingen besproken. Neem contact met ons op voor een compleet overzicht van alle gerichte vrijstellingen.

Bent u benieuwd of u optimaal gebruik maakt van alle gerichte vrijstellingen of kunnen wij u helpen met het inregelen van bijvoorbeeld een vaste reiskostenvergoeding of een internetvergoeding? Ook dan kunt u ons uiteraard bellen of mailen. Onze contactgegevens vindt u in de rechterkolom.

 

De volgende delen van deze blogreeks vindt u hier:

Deel 2: Gebruik maken van de fondsenvrijstelling

Deel 3: Personeelsleningen 

Deel 4: Gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling