1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen: (2) Gebruik maken van de fondsenvrijstelling

Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen: (2) Gebruik maken van de fondsenvrijstelling

Het leven wordt steeds duurder. Eén van de meest besproken voorbeelden van het moment is de exponentiële stijging van de energierekening. De kosten stijgen, terwijl de inkomsten niet (altijd) meestijgen. Hierdoor kunnen medewerkers financieel in de problemen komen. Het is niet geheel toevallig dat wij vaker van werkgevers de vraag krijgen welke fiscaal vriendelijke mogelijkheden er zijn om medewerkers tegemoet te komen.  In dit tweede deel van de blogreeks 'Mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen' besteden we aandacht aan fiscaal voordelige uitkeringen door gebruik van de fondsenvrijstelling.
Leestijd 
Auteur artikel José Niers
Gepubliceerd 15 november 2022
Laatst gewijzigd 18 november 2022

Uitkering onder fondsenvrijstelling

Naast het optimaal gebruik maken van gerichte vrijstellingen (besproken in deel 1) bestaat ook de mogelijkheid om een (ondersteunings)fonds op te richten. Het fonds kan als doel hebben financiële ondersteuning te bieden aan medewerkers die in zwaar weer verkeren. Indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan is de uitkering uit het fonds belastingvrij. Als voorwaarden gelden onder andere dat:

  • De uitkeringen die het fonds doet niet mogen worden betaald in verband met adoptie, ziekte, overlijden, bevalling of invaliditeit. En:
  • Medewerkers geen recht mogen hebben op een uitkering uit het fonds. Wel mogen medewerkers een verzoek om financiële ondersteuning indienen, waarna het bestuur van het fonds kan bepalen of die tegemoetkoming wordt gegeven en zo ja, in welke vorm. Tevens dient het bestuur de hoogte van de ondersteuning te bepalen. En:
  • Medewerkers dienen ten opzichte van de werkgever evenveel of meer aan het fonds bij te dragen. Deze bijdragetoets geldt voor de laatste vijf kalenderjaren voordat de eerste uitkering plaatsvindt. Bestaat het fonds minder dan vijf jaar, dan wordt de periode vanaf oprichting van het fonds tot de eerste uitkering getoetst. En:
  • Het fonds onafhankelijk moet zijn. De werkgever mag het fonds niet verplichten om bepaalde uitkeringen te doen.

Het is uiteraard mogelijk om bij de oprichting van het fonds de doelomschrijving van de vereniging vorm te geven naar de wens van de oprichter (lees: de werkgever). Een mogelijke doelomschrijving zou bijvoorbeeld kunnen zijn: “het ondersteunen van leden die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen”. Het is niet mogelijk om de exacte invulling van dit doel vast te leggen. In de praktijk zal het bestuur van het fonds uiteraard in overleg treden met de werkgever die (in elk geval) de helft van de financiële bijdragen (vrijwillig) op zich neemt.

Let op, mocht u als werkgever overwegen om een (ondersteunings)fonds op te richten, vergeet dan niet dat notariële oprichting, gelet op de bestuurdersaansprakelijkheid, voorkeur geniet.

 

Bent u benieuwd of een (ondersteunings)fonds iets is voor uw organisatie en/of kunnen wij u ondersteunen bij het oprichten en inregelen van een (ondersteunings)fonds? Neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u in de rechterkolom.

De andere blogs uit deze reeks vindt u hier:

Deel 1: Optimaal gebruik van de gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling

Deel 3: Personeelsleningen 

Deel 4: Gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling