1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen: (3) Personeelsleningen

Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen: (3) Personeelsleningen

Het leven wordt steeds duurder. Eén van de meest besproken voorbeelden van het moment is de exponentiële stijging van de energierekening. Het is niet geheel toevallig dat wij vaker van werkgevers de vraag krijgen welke fiscaal vriendelijke mogelijkheden er zijn om medewerkers tegemoet te komen. Bent u als werkgever benieuwd naar  fiscaal vriendelijke mogelijkheden om uw medewerkers tegemoet te komen? In deze blogreeks lichten we deze week enkele mogelijkheden uit. Vandaag besteden we aandacht aan het gebruik van personeelsleningen.
Leestijd 
Auteur artikel José Niers
Gepubliceerd 18 november 2022
Laatst gewijzigd 18 november 2022

Personeelslening

Indien u uw medewerkers tegemoet wenst te komen kan een personeelslening mogelijk een (tijdelijke) oplossing bieden. U kunt als werkgever een bedrag uitlenen aan medewerkers die in financiële nood verkeren.

Rentevoordeel

Besloten kan worden de lening renteloos te laten zijn. Let wel, de niet in rekening gebrachte rente behoort dan wel tot het loon. Het rentevoordeel is loon op het moment dat het voordeel wordt genoten. 

Om alvast een kleine blik vooruit te werpen naar de laatste blog in deze reeks waarin we het gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling bespreken:

  • Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 is de vraag aan de orde geweest of de werkgever de vrije ruimte in de werkkostenregeling kan gebruiken voor het rentevoordeel dat een medewerker heeft bij een renteloze lening van de werkgever. In de recent door de Belastingdienst gepubliceerde nieuwsbrief loonheffingen 2023 is duidelijk omschreven dat dit kan. 

(Gedeeltelijke) kwijtschelding van de personeelslening

Vindt u het niet wenselijk dat de lening (volledig) wordt terugbetaald, dan kan overwogen worden om (een deel van) de aflossing van de lening kwijt te schelden. Deze kwijtschelding zal als loon worden aangemerkt, maar kan ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling gebracht worden. 

  • Ook de (gedeeltelijke) kwijtschelding van de personeelslening kan ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling worden gebracht. Mocht u dit overwegen, vergeet dan niet de rente als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen.

Tot een bedrag van € 2.400 per persoon per jaar wordt door de Belastingdienst aangenomen dat de aanwijzing van de kwijtschelding of het rentevoordeel gebruikelijk is en zal aanwijzing naar verwachting geen vragen oproepen. Uiteraard geldt bij overschrijding van het werkkostenbudget de verplichting om 80% eindheffing te betalen, dit is in bepaalde gevallen zelfs voordeliger dan individueel bruteren. Verder heeft het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel als voordeel dat er geen invloed is op de hoogte van toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Voor meer informatie over personeelsleningen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u in de rechterkolom.

De andere delen van deze blogreeks vindt u hier

Deel 1: Optimaal gebruik van de gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling

Deel 2: Gebruik maken van de fondsenvrijstelling

Deel 4: Gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling