De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verlenging geldingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Verlenging geldingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Op 24 augustus 2020 is bij Koninklijk Besluit besloten om de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid te verlengen tot 1 oktober 2020.
Auteur artikelCharlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd31 augustus 2020
Laatst gewijzigd31 augustus 2020
Leestijd 

Op 24 augustus 2020 is bij Koninklijk Besluit besloten om de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (hierna: ‘Spoedwet’) te verlengen tot 1 oktober 2020.

In onze eerdere blogs signaleerden wij reeds de Spoedwet: het wetsvoorstel & de uitwerking van de tijdelijke wet. Versimpeld gezegd maakt de Spoedwet het onder meer mogelijk voor rechtspersonen om tijdelijk af te wijken van de wettelijke en statutaire bepalingen aangaande het fysiek bijeenkomen van het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering. Zolang de Spoedwet geldend recht is, kunnen vergaderingen ook via elektronische middelen plaatsvinden en kan stemmen bovendien via elektronische weg geschieden. Daarnaast kunnen zittingen op grond van de Spoedwet in afwijking van de bestaande wetgeving tijdelijk ook elektronisch plaatsvinden. Rechters hebben inmiddels meermaals gebruik gemaakt van deze mogelijkheid [1].

De Spoedwet zou overeenkomstig artikel 35 lid 3 van deze wet op 1 september 2020 komen te vervallen. Vanwege de aanhoudende uit het COVID-19-beleid voortvloeiende beperkingen is echter op 24 augustus 2020 bij Koninklijk Besluit besloten om de geldingsduur van de Spoedwet te verlengen tot 1 oktober 2020. Verlenging kan onbeperkt plaatsvinden met telkens een maximumperiode van twee maanden. De minister heeft al aangekondigd dat het aannemelijk is dat voor 1 oktober 2020 opnieuw zal worden besloten tot verlenging van de geldigheidsduur van de Spoedwet. De reden dat op dit moment is gekozen voor een verlenging met één maand in plaats van direct met twee maanden, is dat daardoor wordt voorkomen dat de volgende verlengingsbesluiten in de recesperiode van de Tweede Kamer voorgehangen moeten worden.

 

Heeft u vragen over wat de Spoedwet voor u en uw organisatie kan betekenen? Zie meer uitgebreid ons eerdere blog over de SpoedwetWij helpen u uiteraard ook graag persoonlijk verder. Neem contact op met Charlotte Perquin-Deelen, Tara Hermsen of een van onze andere specialisten.

 


Voetnoot:
[1] Zie onder meer: Rechtbank Limburg 10 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:5009; Centrale Raad van Beroep 13 augustus 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1870; Rechtbank Amsterdam 7 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3413, Rechtbank Den Haag 1 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4398.