1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verlenging geldingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Verlenging geldingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Op 24 augustus 2020 is bij Koninklijk Besluit (KB) besloten om de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid te verlengen tot 1 oktober 2020. Laatste update: bij Besluit van 12 november 2021 is besloten tot verlenging van de geldingsduur tot 1 februari 2022 (m.u.v. art. 15 en 22).
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 12 februari 2021
Laatst gewijzigd 24 november 2021

UPDATE NOVEMBER 2021: Bij Besluit van 12 november 2021 is besloten tot verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot 1 februari 2022, m.u.v. artikel 15 en 22. Artikel 15 en 22 betreffen de bepalingen dat in afwijking van de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening die betrekking heeft op het meest recente afgesloten boekjaar, een verzuim daarvan niet in aanmerking wordt genomen indien dat te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van COVID-19. Deze twee bepalingen hebben (dus nog) een geldingsduur tot 1 december 2021. 

UPDATE SEPTEMBER 2021: Bij Koninklijk Besluit van 28 september 2021 is besloten tot verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot 1 december 2021. 

UPDATE JULI 2021: Bij Koninklijk Besluit van 27 juli 2021 is besloten tot verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot 1 oktober 2021. 

UPDATE MEI 2021: Bij Koninklijk Besluit van 27 mei 2021 is besloten tot verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot 1 augustus 2021.

UPDATE JANUARI 2021: Bij Koninklijk Besluit van 27 januari 2021 is besloten tot verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot 1 april 2021. 

UPDATE DECEMBER 2020: Bij Koninklijk Besluit van 26 november 2020 is besloten tot verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot 1 februari 2021. 

UPDATE 5 OKTOBER 2020: Bij Koninklijk Besluit van 28 september 2020 is besloten tot verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot 1 december 2020.

------

Op 24 augustus 2020 is bij Koninklijk Besluit besloten om de geldingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (hierna: ‘Spoedwet’) te verlengen tot 1 oktober 2020.

In onze eerdere blogs signaleerden wij reeds de Spoedwet: het wetsvoorstel & de uitwerking van de tijdelijke wet. Versimpeld gezegd maakt de Spoedwet het onder meer mogelijk voor rechtspersonen om tijdelijk af te wijken van de wettelijke en statutaire bepalingen aangaande het fysiek bijeenkomen van het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering. Zolang de Spoedwet geldend recht is, kunnen vergaderingen ook via elektronische middelen plaatsvinden en kan stemmen bovendien via elektronische weg geschieden. Daarnaast kunnen zittingen op grond van de Spoedwet in afwijking van de bestaande wetgeving tijdelijk ook elektronisch plaatsvinden. Rechters hebben inmiddels meermaals gebruik gemaakt van deze mogelijkheid [1].

De Spoedwet zou overeenkomstig artikel 35 lid 3 van deze wet op 1 september 2020 komen te vervallen. Vanwege de aanhoudende uit het COVID-19-beleid voortvloeiende beperkingen is echter op 24 augustus 2020 bij Koninklijk Besluit besloten om de geldingsduur van de Spoedwet te verlengen tot 1 oktober 2020. Verlenging kan onbeperkt plaatsvinden met telkens een maximumperiode van twee maanden. De minister heeft al aangekondigd dat het aannemelijk is dat voor 1 oktober 2020 opnieuw zal worden besloten tot verlenging van de geldigheidsduur van de Spoedwet. De reden dat op dit moment is gekozen voor een verlenging met één maand in plaats van direct met twee maanden, is dat daardoor wordt voorkomen dat de volgende verlengingsbesluiten in de recesperiode van de Tweede Kamer voorgehangen moeten worden. UPDATE: bij Koninklijk Besluit van 28 september 2020 is inmiddels besloten tot verlenging van de geldingsduur tot 1 december 2020. 

 

Heeft u vragen over wat de Spoedwet voor u en uw organisatie kan betekenen? Zie meer uitgebreid ons eerdere blog over de SpoedwetWij helpen u uiteraard ook graag persoonlijk verder. Neem contact op met Charlotte Perquin-Deelen, Tara Hermsen of een van onze andere specialisten.

 


Voetnoot:
[1] Zie onder meer: Rechtbank Limburg 10 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:5009; Centrale Raad van Beroep 13 augustus 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1870; Rechtbank Amsterdam 7 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3413, Rechtbank Den Haag 1 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4398.