1. Home
  2. Specialisten
  3. Tara Hermsen

Tara Hermsen Advocaat Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 82 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Tara Hermsen

Biografie

Tara Hermsen is sinds januari 2020 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Ondernemingsrecht in Arnhem. Zij houdt zich bezig met het adviseren over en begeleiden van geschillen over commerciële contracten en algemene voorwaarden en geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders, het procederen over vennootschapsrechtelijke vraagstukken en het begeleiden van (internationale) fusies, overnames en participaties.

Functie(s)

2020 Advocaat, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen Commercieel contractenrecht, Fusies & Overnames, Joint Ventures, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht, Participaties Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2016 2019 Master Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
2016 2019 Master European Business Law, Radboud Universiteit Nijmegen
2013 2016 Bachelor European Law School, Radboud Universiteit Nijmegen

EventsDelen of opslaan

Kennis geschreven door Tara Hermsen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 13

Voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Turboliquidatie is een regeling waarbij rechtspersonen betrekkelijk snel en eenvoudig kunnen worden beëindigd. In dit artikel gaan advocaten Tara Hermsen en Mike van de Graaf in op de voorgestelde wijzigingen onder het voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

Het enquêteverzoek: wanneer wijst de Ondernemingskamer het toe?

De Ondernemingskamer wijst een enquêteverzoek toe, wanneer er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken binnen de rechtspersoon te twijfelen. Wanneer is sprake van dergelijke gegronde redenen?

Overname, fusie en splitsing: hoe zit het ook alweer?

Overnames, fusies en splitsingen kunnen op verschillende wijzen worden vormgegeven. Dit artikel bevat een overzicht van enkele juridische structuren om ondernemingen samen te voegen of juist te ontvlechten.

De Wet tot herziening van het beslag- en executierecht: wat verandert er?

Op 1 oktober 2020 is de Wet tot herziening van het beslag- en executierecht deels in werking getreden. Deze wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen in het beslag- en executierecht met zich mee voor de praktijk, die gefaseerd in werking zullen treden. Met deze wetswijzigingen is beoogd het bestaansminimum van schuldenaren beter te waarborgen. Ook wordt getracht te voorkomen dat het beslag enkel als pressiemiddel wordt ingezet. Bovendien is het beslag- en executierecht op een aantal punten gemoderniseerd door onder andere digitale mogelijkheden aan te bieden. Dit artikel bespreekt de belangrijkste veranderingen in het beslag- en executierecht.

Precontractuele aansprakelijkheid: wanneer ontstaat aansprakelijkheid voor het afbreken van onderhandelingen?

Voordat een overeenkomst tot stand komt, wordt er doorgaans eerst geruime tijd onderhandeld. Men spreekt dan ook wel van de precontractuele fase. In principe geldt contractsvrijheid: partijen zijn vrij om al dan niet een overeenkomst aan te gaan en de onderhandelingen te staken als zij toch geen overeenkomst willen sluiten. In principe geldt contractsvrijheid. Wil slechts één partij de onderhandelingen afbreken, dan kan dit onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Er kan in dat geval een verplichting tot dooronderhandelen ontstaan voor de afbrekende partij. Ook kan een schadevergoedingsverplichting ontstaan. Dit noemen we ook wel precontractuele aansprakelijkheid. Dit artikel bespreekt de omstandigheden waaronder precontractuele aansprakelijkheid kan ontstaan.

Finale kwijting: wanneer is finale kwijting daadwerkelijk 'finaal'?

In overeenkomsten wordt vaak gesproken over ‘finale kwijting’, bijvoorbeeld in vaststellingsovereenkomsten. Partijen spreken dan met elkaar af dat zij na het uitvoeren van de betreffende overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Een dergelijk beding strekkende tot finale kwijting (hierna: kwijtingsbeding) is verstrekkend, zodat het van belang is zo’n beding nauwkeurig te formuleren. Wordt dat niet gedaan, dan kan uitleg van het overeengekomen beding tot ongewenste gevolgen leiden. Bijvoorbeeld doordat er door u meer rechten worden prijsgegeven dan beoogd, of door uw wederpartij juist minder. In dit artikel worden daarom een aantal tips gegeven voor de formulering van een kwijtingsbeding.

Hoge Raad formuleert (nieuwe) vereisten voor concernenquête

De enquêteprocedure die gaande is naar aanleiding van de nationalisatie van het voormalige SNS Reaal in 2013, is juridisch belangwekkend in meerdere opzichten. Een van de aspecten betreft de vraag of en in hoeverre (voormalig) aandeelhouders van de moedermaatschappij bevoegd zijn een enquête te verzoeken bij de dochtermaatschappij.

Het coronavirus en de gevolgen voor abonnementhouders van sportscholen en deelnemers aan evenementen

Op 12, 15 en 23 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid verschillende ingrijpende maatregelen getroffen teneinde verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 (‘coronavirus’) te voorkomen. Zo moeten sportscholen (in ieder geval) tot en met maandag 6 april 2020 hun deuren sluiten en moeten alle evenementen, inmiddels ook evenementen met minder dan 100 bezoekers, (in ieder geval) tot en met maandag 1 juni 2020 worden afgelast. Maar wat betekent dit voor de abonnementhouders van sportscholen en diegenen die een kaartje voor evenementen hebben gekocht?

1 2