Het zoekjaar hoogopgeleiden

In dit derde artikel gaan wij in op de verblijfsvergunning voor arbeid ‘zoekjaar hoogopgeleiden’.

Voorwaarden

De verblijfsvergunning voor arbeid ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ is bedoeld voor personen die zijn afgestudeerd, gepromoveerd of wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan en op zoek zijn naar een baan of een eigen bedrijf willen starten. Een buitenlandse werknemer die in Nederland deze vergunning aanvraagt, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

(1) Opleidingseis

De buitenlandse werknemer moet in de afgelopen drie jaar minimaal een bacheloropleiding aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs of een masteropleiding aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling hebben afgerond, zijn gepromoveerd of wetenschappelijk onderzoek hebben verricht.

(2) Géén eerdere verblijfsvergunning

Daarnaast mag de buitenlandse werknemer niet eerder een verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ hebben verkregen voor dezelfde opleiding, dezelfde promotie of hetzelfde wetenschappelijk onderzoek. Een buitenlandse werknemer kan dus wel een tweede (bachelor- of master)opleiding afronden, promoveren of wetenschappelijk onderzoek verrichten waarna er wederom een verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ verkregen kan worden.

(3) Iedere vorm van arbeid

Anders dan overige verblijfsvergunningen voor arbeid kan de buitenlandse werknemer met de verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ iedere vorm van arbeid aanvaarden en verrichten. Hier zijn geen restricties aan verbonden. Voor een buitenlandse student die net zijn studie in Nederland heeft afgerond kan de verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ een handige tussenstap naar een verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant zijn.

Kosten, beslistermijn en geldigheidsduur

De verblijfsvergunning moet worden aangevraagd bij de IND. De IND heeft drie maanden de tijd om te beslissen op de aanvraag. De IND brengt voor de aanvraag van de verblijfsvergunning € 192 in rekening.
De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ is één jaar.

Ga verder met lezen

Europese blauwe kaart

Volgende