Arbeid in loondienst & andere arbeid

In dit zevende artikel gaan wij in op de overige verblijfsvergunningen voor arbeid.

Verblijfsvergunning arbeid in loondienst

Voor bepaalde beroepsgroepen of situaties zijn afwijkende (vaak lichtere) voorwaarden gesteld aan een verblijfsvergunning. Dit is het geval in de volgende situaties:

 • Werknemer intra-concern uitzending anders dan overplaatsing binnen een onderneming
 • Geestelijk bedienaar
 • Werknemer in Aziatische horeca
 • Werknemer in specifieke functies in kunst en cultuur
 • Werknemer bij een internationale non-profit organisatie
 • Goederenlevering door buitenlands bedrijf
 • Goederenlevering aan buitenlands bedrijf
 • Werken via Regeling internationaal handelsverkeer
 • Correspondent in dienst van publiciteitsmedium
 • Stage lopen of werkervaring opdoen
 • Seizoenarbeid
 • Grensoverschrijdende dienstverlener

De voorwaarden die gelden bij de aanvraag voor deze verblijfsvergunningen zijn te vinden op de website van de IND.

Verblijfsvergunning andere arbeid in loondienst

Voor bepaalde beroepen of bedrijven is het niet mogelijk om een GVVA aan te vragen. Er kan in deze gevallen soms wel een verblijfsvergunning ‘andere arbeid in loondienst’ worden aangevraagd. Dat is mogelijk indien sprake is van:

 • Arbeid in loondienst op een zeeschip of mijnbouwinstallatie
 • Doorbrengen verlof in Nederland na werk op een zeeschip of een mijnbouwinstallatie
 • Zoeken naar werk op een zeeschip of mijnbouwinstallatie
 • Afwachten herstel van ziekte in Nederland als werknemer op een zeeschip of mijnbouwinstallatie
 • Arbeid in loondienst als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
 • Arbeid op grond van een zetelovereenkomst

De voorwaarden die gelden bij de aanvraag voor deze verblijfsvergunningen zijn te vinden op de website van de IND.

Kosten en beslistermijn

De verblijfsvergunning moet worden aangevraagd bij de IND. De IND heeft drie maanden de tijd om te beslissen op de aanvraag. De IND brengt voor de aanvraag van de hiervoor genoemde vergunningen € 192 tot € 320 in rekening.

Ga verder met lezen

Pilot essentieel personeel start-up

Volgende