Het coronavirus en de luchtvaart: juridische gevolgen

Aanbeveling Europese Commissie ten aanzien van uitgifte vouchers door luchtvaartmaatschappijen

De Europese Commissie heeft op 13 mei jl. een aanbeveling gedaan ten aanzien van de uitgifte van vouchers door (onder andere) luchtvaartmaatschappijen.

Aanbeveling Europese Commissie

In de aanbeveling benoemt de Europese Commissie dat er sprake is van een vermindering van het aantal boekingen met 60 tot 90% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Terugbetalingsverzoeken van reizigers als gevolg van de annuleringen overschrijden ruimschoots het niveau van nieuwe boekingen.

Op grond van de Verordening (EG) nr. 261/2004 hebben passagiers bij annulering van de vlucht de keuze tussen terugbetaling of een andere vlucht. Aangezien deze tweede optie momenteel lastig uit te voeren is, bestaat de keuze voornamelijk uit de verschillende mogelijkheden voor terugbetaling. Terugbetaling is mogelijk in geld of in de vorm van een voucher. De Commissie stelt dat terugbetaling in de vorm van een voucher enkel mogelijk is indien de passagier daarmee instemt. De Commissie verwijst in dat kader naar de eerder door haar opgestelde interpretatieve richtsnoeren.

De vele vluchtannuleringen hebben geleid tot liquiditeitsproblemen bij luchtvaartmaatschappijen. Door vouchers aantrekkelijker te maken als alternatief voor terugbetaling in geld, is de verwachting dat meer passagiers een voucher zullen accepteren. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot een betere bescherming van de belangen van passagiers. Een voorbeeld om vouchers aantrekkelijker te maken is vouchers uitgeven met een hogere waarde dan het oorspronkelijke bedrag van het vliegticket.

De Commissie benoemt verder dat vouchers zouden moeten worden beschermd tegen eventuele insolventie van de vervoerder. Lidstaten zouden bijvoorbeeld specifieke garantieregelingen voor vouchers kunnen opzetten. Verder dienen vouchers een minimale geldigheidsduur te hebben van twaalf maanden. Vervoerders dienen het (resterende) bedrag op de voucher uiterlijk veertien dagen na afloop van deze periode terug te betalen.

Volgens de Commissie dienen consumenten- en passagiersorganisaties passagiers aan te moedigen om in plaats van terugbetaling in geld vouchers te aanvaarden.

Tegelijk met de mededeling heeft de Commissie aangegeven lidstaten een brief te sturen. In deze brief zal de Commissie vragen hoe de lidstaten de aanbevelingen gaan overnemen.

Intrekking aanwijzing ILT

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van de aanbeveling van de Commissie gisteren een brief bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin benoemt zij onder meer dat zij de aanbeveling van de Commissie steunt om vouchers aantrekkelijker te maken.

Verder heeft de minister de aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport ingetrokken. Deze aanwijzing hield in om niet te handhaven op de verplichting tot terugbetaling onder artikel 8 eerste lid onderdeel a van de Verordening 261/2004 als een luchtvaartmaatschappij stelselmatig voornoemd artikel overtreedt door uitgifte van vouchers in plaats van terugbetaling van tickets binnen zeven dagen.

De minister blijft vanwege de uitzonderlijke situatie wel een beroep doen op passagiers om, indien het voor hen financieel niet bezwaarlijk is, de vouchers die luchtvaartmaatschappijen aanbieden te accepteren. Ook blijft de minister zich inzetten voor een Europees garantiefonds.

Nadelige gevolgen

De aanbeveling van de Commissie leidt tot grote nadelige gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen. Er is bij luchtvaartmaatschappijen dan ook sprake van teleurstelling en weerstand. Ook heeft premier Rutte zich uitgelaten over het gebruik van de vouchers. Zo vroeg hij passagiers solidair te zijn met luchtvaartmaatschappijen die het moeilijk hebben en een voucher te accepteren in plaats van terugbetaling in geld. Hopelijk volgen passagiers dit op.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Joanne Houwers.

T: +31 (0)24 38 13 138
E: houwers@dirkzwager.nl

Gerelateerde events

Duurzaamheid in het reclamerecht

12 oktober 2023 - Seminar - Arnhem

Bekijk event

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q4 2023

14 december 2023 - Webinar - Online

Bekijk event
Ga verder met lezen

Over de auteurs

Volgende