1. Home
  2. Kennis
  3. Podcasts
  4. IE - Het auteursrecht, de ontrafeling van mythes en AI
Podcast

IE - Het auteursrecht, de ontrafeling van mythes en AI

In deze podcast nemen auteursrecht advocaten Lorena van den Berg en Dieuwertje Bouchier jullie mee in de wereld van het auteursecht. Zij bespreken onder andere wat het auteursrecht is, hoe het ontstaat en wanneer er sprake is van een inbreuk. Ook ontrafelen zij een aantal mythes die bestaan ten aanzien van het auteursrecht en behandelen zij kort enkele vraagstukken die nu spelen met betrekking tot kunstmatige intelligentie (of artificial intelligence) en het auteursrecht.

Luistertijd: 28:30 minuten
Auteur podcast Lorena van den Berg
Gepubliceerd 16 juni 2023
Laatst gewijzigd 16 juni 2023

Podcastbeschrijving

Gerelateerde events


5 maart 2024

Lunchlezing Wet forensische zorg

Met de Wet forensische zorg die op 1 januari 2020 in werking is getreden, is beoogd om personen binnen het strafrechtelijk kader sneller passende zorg te bieden. Drie jaar later is tijd om stil te staan bij de actuele ontwikkelingen die zich bij de uitvoering van de forensische zorg hebben voorgedaan.


9 april 2024

Auteursrecht en AI

Ondernemers hebben voortdurend met auteursrecht te maken, van zichzelf of van derden, vaak zonder zich dat te realiseren. Goed kunnen omgaan met auteursrecht vergt kennis van zaken. Ook zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen; zo brengt artificial intelligence (AI) nieuwe juridische uitdagingen met zich mee.

Bekijk alle events

Gerelateerde kennis

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 54

De auteursrechtelijke bescherming van foto’s

Auteursrechten of copyrights beschermen creatieve prestaties. Auteursrechten kunnen rusten op vele soorten objecten, zoals tekeningen, tekst, afbeeldingen, film, kunst en foto’s. De auteursrechtelijke bescherming van foto’s staat in dit blog centraal.

Wat moet je weten over licenties?

“In deze tweede podcast van de sectie intellectuele eigendomsrecht nemen Christel Jeunink en Lorena van den Berg u mee in de wereld van licenties. Zij behandelen onder meer wat een licentieovereenkomst is, wat het toepassingsgebied is, welke licentievergoedingen kunnen worden afgesproken en tot slot hebben zij het over sublicenties.”

Auteursrecht en babykleding

In mijn vorige blog schreef ik al over de mogelijkheden om kleding te beschermen. Dit blog gaat specifiek over babykleding.

Auteursrecht op dessins, wanneer wel en wanneer niet beschermd?

Zijn dessins auteursrechtelijk beschermd? Deze vraag ligt voor in een kwestie over de nabootsing van stoffen waarin een dessin is verwerkt van bloemen. De stoffen zijn "geïnspireerd" op bloemen die voorkomen in schilderijen van bepaalde oude (Hollandse) meesters.Auteursrecht op dessins?In deze zaak stuurt de eisende partij, B&B, een dagvaarding aan gedaagden. Gedaagden stellen in de procedure dat de stoffen ontleend zijn aan bloemmotieven die zijn afgebeeld op schilderijen van oud-Holland...

Schadevergoeding en auteursrechtinbreuk

Welke maatstaf voor schadevergoeding en -begroting kan gelden bij auteursrechtinbreuk? Het Hof Amsterdam wijst winstafdracht toe als schadevergoeding in een recent arrest.AuteursrechtinbreukDe zaak gaat over maanblikken. Dit zijn verpakkingen waarin spijzen (maancakes) zijn verpakt. Het Hof oordeelt dat verpakkingen deze beschermd zijn door het auteursrecht:Wat het auteursrecht betreft is het hof van oordeel dat de decoratie op de blikken een eigen oorspronkelijk karakter bezit en blijk geeft...

Biografie met foto's Max Verstappen toelaatbaar, ook al verleende hij geen toestemming, hoe kan dat?

Max Verstappen moet een biografie met foto's van hem dulden, ook al verleende hij geen toestemming. Hoe kan dat? De uitgever had 10% van de inkomsten aangeboden.Foto'sKarakter heeft zonder toestemming het boek 'Max - het ongeautoriseerde verhaal over de jongste Formule1 winnaar ooit' openbaar gemaakt, maar wel een vergoeding aan Verstappen aangeboden. Deze zaak laat zich daarom voor een belangrijk deel vergelijken met de casus die aan de orde was in het arrest over Johan Cruijff. Ook in die z...

Video Cloud Recorder voor privé-kopieën verboden door Europees Hof

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat Video Could Recorder diensten waarmee privé-kopieën kunnen worden opgeslagen verboden zijn.Verbod auteursrechtinbreukCommerciële onderneming is het niet toegestaan aan particulieren een dienst aan te bieden waarbij "in de cloud" privékopieën van auteursrechtelijke werken worden opgeslagen, als er actief wordt bijgedragen aan de opname van die kopieën. Het Hof oordeelt dat indien zulks zonder toestemming geschiedt, dit auteursrechtinbreuk oplevert.V...

5 aandachtspunten bij auteursrechtoverdracht

Ieder bedrijf komt in aanraking met auteursrechten. Auteursrechten ontstaan namelijk 'vanzelf'. Een boek, softwarecode, foto's en illustraties zijn meestal beschermd, maar ook brieven en powerpointpresentaties kunnen auteursrechtelijk beschermde 'werken' zijn. Auteursrechten kunnen daardoor waardevol bedrijfskapitaal zijn. Alle reden dus om de 'auteursrechten' goed te regelen. Bij het verstrekken van een opdracht, de koop van een (software)product, of het aangaan van een exploitatieovereenkom...

Wereld Dierendag 2017: heeft een aap auteursrecht op selfie?

In 2011 berichtte ik al dat een makaak honderden foto's nam in de jungle. Dit riep toen al de vraag op of een dier auteursrecht kan krijgen. Deze vraag is vlak voor Wereld Dierendag 2017 weer actueel.SelfieNRC bericht vandaag dat er anno 2017 een schikking getroffen is in de zaak rondom de selfie die de aap in 2011 van zichzelf maakte. Beroepsfotograaf David Slater was toen aan het fotograferen in een oerwoud in Indonesië toen de aap er met zijn camera vandoor ging. Toen Slater later zijn cam...

Primeur in copyright-zaak: Pirate Bay pleegt zelf inbreuk

The Pirate Bay (TPB) pleegt zelf inbreuk op auteursrechten. Dit ondanks het feit dat gebruikers de bestanden uitwisselen. Dit oordeelt het Hof van Justitie op 14 juni 2017.Voor het Hof van Justitie ligt de vraag of reeds "het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden" een inbreuk oplevert. Onder meer door de indexering van meta-informatie over mediabestanden en een zoekmotor, kunnen de gebruikers van TPB deze vinden en peer-to-peer del...

1 2 3 4 5