1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Annotatie beschikking Ondernemingskamer; adviesrecht OR bij wijziging governance zorg BV

Annotatie beschikking Ondernemingskamer; adviesrecht OR bij wijziging governance zorg BV

De Ondernemingskamer heeft op 22 december 2022 een beschikking gewezen aangaande de wijziging van de governance van tbs-kliniek Fivoor BV door toetreding van aandeelhouders in de rvb en uitbreiding van de rvc met leden van de rvc van de aandeelhouders. In haar annotatie in JOR 2023/205 gaat Charlotte Perquin-Deelen nader in op deze beschikking.
Leestijd 
Verschenen in: JOR 2023/205
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 16 september 2023
Laatst gewijzigd 16 september 2023

Beschikking Ondernemingskamer

In de beschikking van de Ondernemingskamer van 22 december 2022 staat centraal de afwijzing van het verzoek van de Ondernemingsraad dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen (art. 26 WOR). Het gaat hier om een voorgenomen besluit tot wijziging van de governance van tbs-instelling Fivoor (een besloten vennootschap) door uitbreiding van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de BV met twee aandeelhouders. De aandeelhouders zijn van mening dat dit hen beter dan voorheen in staat stelt goed toezicht op de tbs-kliniek uit te oefenen. De Ondernemingsraad is het niet eens met dit besluit, onder meer omdat de ondernemingsraad van mening is dat dit afbreuk doet aan de eigenstandigheid van de tbs-kliniek.

Annotatie 

In haar annotatie - te raadplegen via o.a. Legal Intelligence; JOR 2023/205 - gaat Charlotte Perquin-Deelen onder meer in op verantwoordelijkheid, eigenstandigheid, grip en toezicht als nauw communicerende vaten die de inrichting van een organisatie- en governancestructuur van een joint venture-zorgorganisatie niet eenvoudig maken. Zij bespreekt voorts het bijzondere karakter van de tbs-kliniek, voortvloeiend uit o.a. de Wet forensische zorg

Zodra de annotatie vrijelijk beschikbaar is, zal deze geüpload worden bij dit artikel.

Meer weten?

Vragen over welke aandachtspunten spelen bij de inrichting of wijziging van de governance van uw zorg-, onderwijs- of culturele organisatie? Neem gerust contact op met Charlotte Perquin-Deelen. 

Naar publicatie