De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Annotatie bij Forposta-arrest

Annotatie bij Forposta-arrest

Leestijd 
Verschenen in: TENDER NIEUWSBRIEF - APRIL 2013
Auteur publicatie Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 01 april 2015
Laatst gewijzigd 26 februari 2018
 

Joris Bax heeft voor de Tender Nieuwsbrief een commentaar geschreven op een arrest van het Hof van Justitie EU. Het arrest betreft de uitsluiting van inschrijvers bij aanbestedingen als gevolg van ernstige beroepsfouten. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de niet-nakoming van een overeenkomst kan kwalificeren als een ernstige beroepsfout zolang die wanprestatie het gevolg is van kwaad opzet of nalatigheid van een zekere ernst. Automatische uitsluiting is echter niet mogelijk. De aanbestedende dienst heeft een zekere beoordelingsvrijheid bij de uitsluiting.

Download publicatie