Witte mappen
  1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Annotatie in Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) over de pensioenplicht binnen concernrelaties

Annotatie in Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) over de pensioenplicht binnen concernrelaties

In het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht is een noot van Frédérique Hoppers gepubliceerd over een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 oktober 2021 dat gaat over de pensioenplicht binnen concernverband.
Leestijd 
Verschenen in: JAR
Auteur publicatie Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 08 maart 2022
Laatst gewijzigd 08 maart 2022

Het arrest is voor werkgevers binnen concernverband interessant, omdat het meer inzicht geeft in het vraagstuk wanneer een groepsvennootschap geraakt kan worden door een pensioenplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Kunnen groepsvennootschappen bijvoorbeeld geraakt worden door een pensioenplicht als zij zelf niet de bedrijfstakeigen activiteit verrichten? Een vraagstuk dat overigens niet enkel speelt in het kader van pensioen, maar ook in het kader van binding aan een cao. Frédérique licht toe wanneer een pensioenplicht wel en niet aan de orde zal zijn. De noot is hier raadpleegbaar (JAR 2021/46).

Download publicatie