1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Annotatie JAAN bij advies commissie van aanbestedingsexperts – JAAN 2016-64

Annotatie JAAN bij advies commissie van aanbestedingsexperts – JAAN 2016-64

Leestijd 
Verschenen in: JAAN 2016 afl. 2
Auteur publicatie Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 20 september 2016
Laatst gewijzigd 26 februari 2018

Beklaagde heeft een nationale niet-openbare aanbesteding gehouden voor de bouw van een dorpsaccommodatie. De opdracht is gegund aan inschrijver ‘B’. Klager heeft op twee onderdelen geklaagd over de gunningsbeslissing. Klachtonderdeel 1 heeft betrekking op de gestelde geschiktheidseisen op het gebied van financiële en economische draagkracht (jaarrekeningen 2011, 2012, 2013 en accountantsverklaring). Klager stelt dat B nog geen jaar bestaat en daarom niet aan deze eisen kan voldoen, noch aan de gestelde geschiktheidseisen op het gebied van vakbekwaamheid (vier referentiewerken). Met klachtonderdeel 2 maakt klager bezwaar tegen het gunningscriterium dat is toegepast. Het EMVI-criterium zou gelden, maar volgens klager heeft feitelijk bijna uitsluitend de prijs een rol gespeeld.

Download publicatie