1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Dagelijks bestuur Dirkzwager op volle sterkte

Aandacht voor innovatie en transformatie

Sinds deze zomer kan Dirkzwager weer op volle kracht vooruit. Vanaf 15 augustus heeft het kantoor een nieuwe professioneel bestuurder en op 1 juli vond er een bestuurswisseling plaats. De nieuwe bestuurders, Iman Stratenus en IE/IT advocaat Ernst-Jan van de Pas, hebben beide een sterke focus op innovatie en transformatie. En dat is precies wat de juridische dienstverlening voor de toekomst nodig heeft.
Leestijd 
Verschenen in: Samenspraak Magazine
Auteur publicatie Iman Stratenus
Gepubliceerd 24 september 2020
Laatst gewijzigd 24 september 2020

Iman Stratenus is de nieuwe professioneel bestuurder en opvolger van Cécile Schobben. De advocatuur is hem niet onbekend. Hij begon 24 jaar geleden als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, waarna hij nationaal en internationaal diverse leidinggevende functies vervulde en vervolgens partner werd bij The Future Firm. Hier adviseerde hij organisaties in complexe transformaties.

“In mijn werkende leven slingert de pendule tussen adviseren en leidinggeven. Na 7 jaar adviseren en coachen vond ik het weer tijd voor een leidinggevende functie. Ik wil graag onderdeel zijn van een team en voelen hoe het is om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen,” licht Iman Stratenus zijn keuze voor de bestuursfunctie bij Dirkzwager toe. “Ik heb om drie redenen ‘ja’ gezegd: de klik met de mensen die ik tijdens de sollicitatieprocedure heb leren kennen; de mogelijkheid om bij te dragen aan de transformatie van de juridische dienstverlening bij een goed gepositioneerd kantoor, en de kans om na vele jaren reizen een baan dichtbij huis te krijgen. Ik koester goede herinneringen aan mijn tijd als advocaat en denk dat het een voordeel is dat ik het vak van binnenuit ken en respecteer.”

Helder beeld vormen

Iman Stratenus is de eerste maand begonnen met kennismaken en goed te luisteren: “Ik heb geleerd om overal met een wit vel papier te beginnen. Het is nuttig om jezelf als beginner te beschouwen. Ik wil weten hoe het systeem in elkaar zit en heb als coach geleerd dóór te vragen naar onderliggende overtuigingen. Ik voer gesprekken met mensen van Dirkzwager, cliënten en leveranciers. Van daaruit ontstaan beelden van wat echt sterk is, wat aandacht behoeft en wat de mogelijkheden zijn voor de volgende fase. Ik wil een helder beeld vormen van waar onze cliënten staan, wat ze van ons nodig hebben en hoe wij daar het beste aan kunnen beantwoorden.” “Die eerste periode is altijd mooi. Naarmate de gesprekken vorderen ontstaat een beeld dat ik vervolgens met precisie kan gaan toetsen: over de cultuur, de informele netwerken, de teams en de relaties met onze cliënten. Maar ik wil ook goed snappen hoe het businessmodel werkt en wat de mogelijkheden en kansen zijn.”

Netwerk van teams

‘Teams’ is een woord dat Iman Stratenus naar eigen zeggen vaak in de mond neemt: “Alle succesvolle, moderne organisaties in welke industrie ook opereren als ‘een netwerk van teams’. Die teams werken cross-functioneel met duidelijke gezamenlijke verantwoordelijkheden, zonder veel hiërarchie. En ze werken in de professionele dienstverlening over de grenzen tussen de cliënt en de dienstverlener heen. Voor organisaties die al lang bestaan en succesvol zijn geweest, is dit vaak een grote uitdaging. Het vergt een andere vorm van samenwerken, van organiseren en van leidinggeven. Niet de makkelijkste verandering dus, maar voor de meeste mensen een verrijking. Aan die teamontwikkeling ga ik bij Dirkzwager zeker aandacht besteden.

Inspiratie

Hoe ziet hij de toekomst van de juridische dienstverleners in het algemeen? “Diplomatiek gezegd: ik heb niet het idee dat deze sector zich als snelste heeft ontwikkeld. Natuurlijk is er veel veranderd maar de digitalisering, de verandering van businessmodellen en organisatievormen zijn in andere sectoren veel ingrijpender geweest. Ik denk dat die versnelling nu wel komt, mede door Covid-19. We kunnen dus veel inspiratie halen uit andere sectoren. Ik denk wel dat Dirkzwager uitstekend gepositioneerd is om een belangrijke rol te vervullen in die transformatie: veel talent, een geweldig portfolio aan cliënten, een gezonde financiële positie en de durf om te veranderen.” Persoonlijk gaat het hem aan het hart dat de maatschappelijke opinie over juristen er de laatste tijd niet op vooruit is gegaan: “Ik heb de ambitie om ook daaraan een positieve bijdrage te leveren.

Juristen vormen het sluitstuk van de samenleving en zijn een belangrijke pilaar in onze rechtsstaat. Die maatschappelijke rol mogen we niet uit het oog verliezen. Het is uiteindelijk voor velen – waaronder ikzelf – de reden geweest om rechten te gaan studeren.”

Eigen kweek Ernst-Jan van de Pas had als IE/ IT-advocaat binnen Dirkzwager een flitscarrière. Hij behoort tot de ‘eigen kweek’ van het kantoor, waar hij direct na zijn studie in 2004 aan de slag ging. Al in januari 2013 trad hij toe als vennoot. In het dagelijks bestuur vervangt hij sinds 1 juli Claudia van der Most van wie de bestuurstermijn deze zomer afliep. Ernst-Jan van de Pas: “Ik ben vereerd dat mijn medevennoten mij de gelegenheid geven om de komende jaren dit mooie kantoor weer een stap verder te brengen. Voor mij persoonlijk was dit een sprong in het diepe waar ik ontzettend veel zin in heb.”

Technology advocaat Van de Pas noemt zichzelf bij voorkeur ‘technology advocaat’. Zijn juridische werkterrein is technologie, IT en innovatie. “Stuk voor stuk zeer volatiele terreinen die vereisen dat je voortdurend moet aanpassen om relevant te blijven, om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Datzelfde geldt ook in brede zin voor juridische dienstverleners. Of het nu een advocaat, notaris of fiscalist betreft, we moeten zelf relevant blijven en dat betekent dat we ons voortdurend moeten aanpassen en innoveren.

Ernst-Jan van de Pas: “Mijn affiniteit met IT en innovatie helpt om nieuwe ontwikkelingen te begrijpen en daar waar zinnig te vertalen naar de praktijk”

Innovatie komt niet uit een doosje.” Ernst-Jan van de Pas is de eerste IE/IT-advocaat ooit in het bestuur van Dirkzwager. Heeft dat met de aandachtspunten voor de toekomst van het kantoor te maken? “Zeker wel, al moeten we niet denken dat de toekomst van de juridische dienstverlening ligt in het inzetten van robots. Mijn affiniteit met IT en innovatie helpt wel om nieuwe ontwikkelingen te begrijpen en daar waar zinnig te vertalen naar de praktijk. Dat is iets wat ik als advocaat ook al deed.”

Jurist van de toekomst

Volgens hem moet de jurist van de toekomst constant de cliënt in het oog houden en de dienstverlening en organisatie daarop afstemmen. “Alles draait om toegevoegde waarde en aanpassingsvermogen. Als we niet in staat zijn ons snel aan te passen aan wijzigende marktomstandigheden en marktbehoeften dan bieden we al snel geen toegevoegde waarde meer.” “Ook denk ik dat we, nog veel meer dan we al deden, de cliënt centraal kunnen stellen. Dus nog vaker in overleg gaan om erachter te komen waar precies zijn behoeften liggen.

Dan kun je afgestemd op de wensen van de cliënt speciale en zo nodig multidisciplinaire teams samenstellen.” Gaat hij zich binnen het bestuur vooral met technologische innovaties bezighouden? “De diverse bestuursleden hebben geen aparte portefeuilles, maar aangezien ieder zijn eigen affiniteit heeft met een bepaald terrein zullen we ons daar wel meer op richten. Tegelijkertijd is het zo dat je het meeste leert op terreinen waar je nog weinig mee van doen hebt gehad.

We hebben daarom, zeker in coronatijd, bijna dagelijks overleg met elkaar en brengen voortdurend input uit verschillende hoeken samen om beslissingen te nemen of een oordeel te vormen. Dat is krachtig en nodig omdat de vraagstukken waarmee we te maken hebben vrijwel nooit eendimensionaal zijn.”

Iman Stratenus en Ernst-Jan van de Pas vormen samen met Selma van Ramele en Tom Vandeginste het dagelijks bestuur van Dirkzwager.