1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De onbedoelde pachtovereenkomst in de huur- en vastgoedpraktijk

Overzichtsartikel pacht door Coen van Schaijk voor Vastgoedrecht (VGR)

Voor editie vier van Vastgoedrecht schreef Coen van Schaijk een overzichtsartikel over het pachtrecht. In het artikel 'De onbedoelde pachtovereenkomst in de huur- en vastgoedpraktijk' maakt hij een vergelijking met het huurrecht, en worden enkele bijzonderheden van het pachtrecht voor de lezer aangestipt.
Leestijd 
Verschenen in: Vastgoedrecht (VGR) 2020 / 4 (Augustus) 1
Auteur publicatie Coen van Schaijk
Gepubliceerd 24 augustus 2020
Laatst gewijzigd 24 augustus 2020

In mijn praktijk komt het regelmatig voor dat projectontwikkelaars of verhuurders niet de beschikking kunnen krijgen over een onroerende zaak, omdat een (vermeend) pachter zich op zijn wettelijke bescherming beroept. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van zonneparken of projectontwikkelingen in landelijk gebied. De bijzonderheden van het pachtrecht – en daarmee ook de risico’s – worden kennelijk niet altijd herkend.

In dit overzichtsartikel beoog ik de lezer te informeren over de bijzonderheden en valkuilen van het pachtrecht, op een wijze die ook begrijpelijk is voor juristen buiten de agrarische praktijk. Een vergelijking met het huurrecht ligt dan voor de hand, omdat daarmee gemakkelijk de verschillen kunnen worden geduid en bovendien direct enkele veelvoorkomende problemen worden benoemd. Het pachtrecht zal ik introduceren aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad, dat vanwege zijn ruime formulering overigens ook van belang is in de algemene contractenrechtpraktijk.

 

Download publicatie