Zoeken
  1. De potestatieve voorwaarde in de overdrachtsbelasting.

De potestatieve voorwaarde in de overdrachtsbelasting.

Publicatie | 20 september 2016 | Daan Bastiaans | Verschenen in: Vastgoedrecht 2016-2

Hoewel men in de notariële praktijk doorgaans streeft naar het voorkomen en genezen van onzekerheden, worden deze soms ook juist welbewust in het leven geroepen. Door middel van het overeenkomen van een ontbindende voorwaarde kunnen namelijk de meest uiteenlopende onzekerheden doorwerken in de tussen partijen gemaakte afspraken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het veelgebruikte financieringsvoorbehoud, de  Groninger-akte of een koopoptie bij sale and lease back. In al deze gevallen is het bestaan van de door partijen aangegane verbintenis afhankelijk van het plaatsvinden van de in de voorwaarde gestelde onzekere gebeurtenis.

Download publicatie