1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De 'Vorsatzanfechtung' : vervelende verrassing na een Duits faillissement

De 'Vorsatzanfechtung' : vervelende verrassing na een Duits faillissement

Dat is schrikken: uw Duitse zakenpartner blijkt failliet te zijn. Maar da's nog niet alles. Op uw bureau ligt namelijk een sommatie van de curator van de Duitse onderneming. Die eist op hoge toon een betaling terug die u twee jaar voor het faillissement uit Duitsland heeft ontvangen. Door die betaling aan u zouden namelijk andere schuldeisers benadeeld zijn. Die mededeling zag u even niet aankomen. Wat te doen?
Leestijd 
Verschenen in: BV Rendement 2019, afl. 10
Auteur publicatie Susanne Hermsen-Pfeiffer
Gepubliceerd 27 september 2019
Laatst gewijzigd 02 oktober 2019

De weinig opbeurende vordering van de curator is gebaseerd op zogeheten 'faillissementspauliana'. Oftewel: handelingen die vóór de faillissementsprocedure zijn verricht en die schuldeisers benadelen. In de wet staat dat de curator dergelijke handelingen conform de wettelijke voorschriften ongedaan kan maken. Deze mogelijkheid bestaat zowel in het Duitse als in het Nederlandse recht. Beide rechtssystemen verschillen op dit gebied met name voor wat betreft de tijdsperiode waarbinnen rechtshandelingen vernietigd kunnen worden. In Nederland is deze periode beduidend korter dan in Duitsland. Ook de interpretatie van de voorwaarden voor faillissementspauliana verschillen. In het artikel wordt nader ingegaan op de zogeheten 'Vorsatzanfechtung' (vernietiging bij opzet)
volgens Duits recht.

Download publicatie