De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

Deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

Leestijd 
Verschenen in: Bb 2016/55
Auteur publicatie Peter-Jan Hopmans (uit dienst)
Gepubliceerd 20 september 2016
Laatst gewijzigd 26 februari 2018
 

Op 1 juli 2016 is in werking getreden de Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 , het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg. Tegelijkertijd is ook in werking getreden het Besluit elektronische deponering handelsregister . In dit artikel bespreekt de auteur de belangrijkste wijzigingen die de wet en het besluit met zich meebrengen.

Download publicatie