1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Fiscale maatregelen 2021-2022 (Update 24-12-2020)

Fiscale maatregelen 2021-2022 (Update 24-12-2020)

In deze bijdrage zijn op hoofdlijnen de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2021 en Overige Fiscale Maatregelen 2021 opgenomen.
Leestijd 
Auteur publicatie Lex van Noordenburg
Gepubliceerd 28 december 2020
Laatst gewijzigd 28 december 2020

Op Prinsjesdag 2020, dinsdag 15 september 2020, is het wetgevingspakket in verband met het Belastingplan 2021 en Overige Fiscale Maatregelen 2021 bekend gemaakt. De Tweede en Eerste Kamer hebben het wetgevingspakket inmiddels goedgekeurd nadat een aantal amendementen is aangenomen. Er is bij de Tweede kamer een novelle (wijziging) ingediend voor de Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK).

In deze bijdrage zijn op hoofdlijnen de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2021 en Overige Fiscale Maatregelen 2021 opgenomen. Niet alle maatregelen gaan in op 1 januari 2021. Sommige maatregelen zijn pas later van kracht. 

Indien u naar aanleiding van één of meerdere maatregelen vragen heeft of als u meer gedetailleerde informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met uw fiscalist of Lex van Noordenburg.

Download publicatie