Zoeken
  1. Geld besparen als eigenrisicodrager

Geld besparen als eigenrisicodrager

Publicatie | 20 september 2016 | Buby den Heeten | Verschenen in: cm: 2016, afl. 7

De gemiddelde werkgever besteedt in de Poortwachterfase, de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid, veel aandacht aan re-integratie. In de periode daarna, die maar liefst tien jaar in beslag kan nemen, wordt er relatief weinig ondernomen voor de re-integratie en mobilisatie van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. Ten onrechte want een actieve houding via de eigenrisicodrager, kan veel geld besparen.

Artikel van Buby den Heeten. Buby den Heeten is arbeidsrechtadvocaat en partner bij Dirkzwager advocaten & notarissen.

Download publicatie