1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Gratis software-uitwisseling tussen overheden: wél overheidsopdracht, géén aanbestedingsplicht

Gratis software-uitwisseling tussen overheden: wél overheidsopdracht, géén aanbestedingsplicht

Bespreking van een arrest van het Europese Hof van Justitie van 28 mei 2020
Leestijd 
Verschenen in: Tender nieuwsbrief 2020, afl. 7
Auteur publicatie Frank Cornelissen
Gepubliceerd 02 november 2020
Laatst gewijzigd 04 november 2020

Het Europese Hof van Justitie heeft op 28 mei 2020 een belangwekkend arrest gewezen over samenwerking tussen overheden (de steden Berlijn en Keulen) op het gebied van software. Het arrest breidt de mogelijkheden van publiek-publieke samenwerking op welkome wijze uit. Daarnaast geeft het Hof uitleg over de bezwarende titel, als element van het centrale begrip ‘overheidsopdracht’. Volgens het Hof kan zelfs sprake zijn van een bezwarende titel wanneer prestaties (op het eerste oog) kosteloos worden geleverd. Onder omstandigheden leiden ‘gratis’ diensten tot een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht.

De uitspraak wordt toegelicht en becommentarieerd in een artikel in de Tender Nieuwsbrief.

Download publicatie