1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Grondbeleid

Grondbeleid

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp.
Leestijd 
Verschenen in: BR 2018/19
Auteur publicatie Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 01 maart 2018
Laatst gewijzigd 29 maart 2018

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Bijkomende schade. Komen kosten van verwerving van een vervangende onroerende zaak voor vergoeding in aanmerking? Is sprake van duurzame belegging?

Download publicatie