1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Het ene net is het andere net niet.

Het ene net is het andere net niet.

Leestijd 
Verschenen in: Vastgoedrecht 2016-3
Auteur publicatie Anouk Bisseling
Gepubliceerd 20 september 2016
Laatst gewijzigd 26 februari 2018

Een net bestaat volgens het Burgerlijk Wetboek uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van  vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie’ (art. 5:20 lid 2 BW) en behoort toe aan de bevoegde aanlegger van dat net dan wel diens rechtsopvolger. Hiermee wordt voorkomen dat de grondeigenaar door middel van verticale natrekking tevens eigenaar wordt van het in zijn grond aangelegde net. De in artikel 5:20 lid 2 BW gegeven omschrijving zegt echter niets over de omvang of de begrenzing van het net. Er is geen algemene bepaling waar de grens ligt tussen het net en de aansluiting van degene die op dat net is aangesloten.

Download publicatie