1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Hoe de minst expliciete uitspraak over het inzagerecht wellicht het meest inzicht geeft

Hoe de minst expliciete uitspraak over het inzagerecht wellicht het meest inzicht geeft

Op 16 maart 2018 wees de Hoge Raad een arrest met een opmerkelijke zijdelingse overweging over het inzagerecht. In het arrest haalt de Hoge Raad de arresten van het Hof van Justitie uit 2014 en 2017 expliciet aan. Het arrest van de Hoge Raad riep bij Mark Jansen veel vragen op. Op 3 augustus 2018 schreef hij hierover al een korte blog onder de prikkelende titel ‘Een privacyparadox: waarom een te eerlijk inzageverzoek moet worden afgewezen en een neutraal inzageverzoek niet’. Ondertussen heeft de Hoge Raad op 21 december 2018 een andere opmerkelijke beslissing genomen over het inzagerecht.
Leestijd 
Verschenen in: Privacy & Informatie 2019, afl. 1
Auteur publicatie Mark Jansen
Gepubliceerd 04 februari 2019
Laatst gewijzigd 04 maart 2019

In deze bijdrage zal Mark Jansen achtereenvolgens de twee arresten van het Hof van Justitie over het inzagerecht bespreken en vergelijken om vervolgens de twee recente beslissingen van de Hoge Raad te bespreken. Aan het einde wordt stilgestaan bij de AVG om vervolgens af te sluiten met een korte conclusie.

Download publicatie