Zoeken
  1. KEI is niet een grote flop

‘KEI is niet een grote flop’

Nadat de Raad voor de rechtspraak aankondigde de koers voor de digitalisering van de rechtspraak drastisch te wijzigen, dachten velen dat het afgelopen was met digitaal procederen onder KEI. Althans, dat viel op te maken uit de berichtgeving in de media. Op Mr. Online delen leveranciers van de software voor het procederen en de advocatuur hun, meer genuanceerde, ervaringen. Daaronder ook kennismanager Mark Jansen.
Publicatie | 24 april 2018 | Mark Jansen | Verschenen in: Mr. Online (www.mr-online.nl)