1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. KNLTB-boete: wie kaatst kan de bal verwachten of toch een misslag?

KNLTB-boete: wie kaatst kan de bal verwachten of toch een misslag?

In een artikel in het Tijdschrift Computerrecht geeft Mark Jansen een kritische beschouwing op het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens waarbij aan de KNLTB een boete is opgelegd wegens het verhandelen van persoonsgegevens.
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift Computerrecht 2020/180
Auteur publicatie Mark Jansen
Gepubliceerd 21 oktober 2020
Laatst gewijzigd 21 oktober 2020

In een artikel in het Tijdschrift Computerrecht geeft advocaat Mark Jansen een kritische beschouwing op het boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarbij aan de KNLTB een boete van € 525.000 is opgelegd wegens het verhandelen van persoonsgegevens met geselecteerde sponsors, na toestemming daartoe van het daarvoor aangewezen verenigingsorgaan.

Mark Jansen komt tot de conclusie dat de boete op meerdere gronden gebrekkig lijkt te zijn gemotiveerd en op diverse punten in strijd is met de wetsgeschiedenis en rechtspraak en werpt ook de vraag op welk belang de
AP met de handhaving lijkt te dienen.

Download publicatie