1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Nazorgverplichting bij consumptief krediet tegen variabele rente

Nazorgverplichting bij consumptief krediet tegen variabele rente

In deze annotatie van Chantal van den Borne bij een uitspraak van de Commissie van Beroep KiFiD, wordt ingegaan op de nazorgplicht van kredietbemiddelaars bij consumptief krediet.
Leestijd 
Verschenen in: Verschenen in: Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) 2020, afl. 3
Auteur publicatie Chantal van den Borne
Gepubliceerd 22 maart 2020
Laatst gewijzigd 29 mei 2020

De Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening van het KiFiD heeft bij uitspraak van 14 oktober 2019 geoordeeld dat een kredietbemiddelaar niet actief hoeft te informeren naar in rekening gebrachte rentetarieven ongeacht renteontwikkelingen in markt en locked-up situatie van consument. Een dergelijke vergaande nazorgverplichting is niet aan de orde. Consumptief krediet tegen variabele rente is een naar zijn aard eenvoudig financieel product.

In de annotatie gaat Chantal van den Borne in op het achterliggende wettelijke kader van de nazorgplicht en het onderscheid dat KiFiD in haar uitspraken maakt tussen de nazorgplicht die een kredietbemiddelaar bij consumptief krediet in acht moet nemen en de nazorgplicht die assurantietussenpersonen bij overlijdensrisicoverzekeringen in acht genomen moet worden.

Download publicatie