1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. NJB - Pensioenwet ingehaald door de praktijk

NJB - Pensioenwet ingehaald door de praktijk

Wijziging van pensioen is actueel. Op 1 januari 2011 is het pensioen bij zeven pensioenfondsen gekort en ook in 2012 moet een aantal pensioenfondsen waarschijnlijk korten.
Leestijd 
Verschenen in: Nederlands juristenblad
Auteur publicatie Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 08 april 2011
Laatst gewijzigd 02 februari 2022

Wijziging van pensioen is actueel. Op 1 januari 2011 is het pensioen bij zeven
pensioenfondsen gekort en ook in 2012 moet een aantal pensioenfondsen waarschijnlijk
korten. Korting geeft aanleiding om wijziging van pensioen kritisch te bezien, bijvoorbeeld
om te beoordelen of de werkgever moet bijstorten ter voorkoming van korting. Daarnaast kan
de huidige kortingsproblematiek aanleiding zijn voor het op grote schaal doorvoeren van
(nieuwe) wijzigingen van pensioenregelingen. Deze aanpassingen roepen de vraag op wat er
kan en mag bij het wijzigen van pensioenregelingen, vooral bij ondernemingspensioenfondsen. Een juridische analyse van knelpunten die aan de orde
kunnen komen.

Download publicatie