1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom

Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom

Op 4 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: de Aanvullingswet grondeigendom) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel bevat onder andere de door de regering beoogde regeling van onteigening van onroerende zaken in de Omgevingswet.
Leestijd 
Verschenen in: Bouwrecht 2019, afl. 5
Auteur publicatie Joske Hagelaars
Gepubliceerd 28 maart 2019
Laatst gewijzigd 14 mei 2019

In dit artikel wordt het wetsvoorstel aan een kritische beschouwing onderworpen. Ten behoeve van de minder goed in het huidige onteigeningsrecht ingevoerde lezer wordt eerst wat uitgebreider ingegaan op de onteigeningsprocedure volgens de nu nog geldende Onteigeningswet. Daarna wordt het onteigeningsrecht waarin het wetsvoorstel voorziet uit de doeken gedaan. De nadruk ligt daarbij op de procedurele
kant van de onteigeningsprocedure, aangezien de meeste materiële regels van onteigeningsrecht en het schadeloosstellingsrecht ongewijzigd blijven.

Download publicatie