1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Openbaarmaking concept planMER terecht geweigerd op grond van art. 11 Wob

Openbaarmaking concept planMER terecht geweigerd op grond van art. 11 Wob

Op 10 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan over toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De kern van de zaak draait om de vraag of de openbaarmaking van een concept planMER, met daarin milieu-informatie, kan worden geweigerd.
Leestijd 
Verschenen in: Jurisprudentie Milieurecht 2018, afl. 11
Auteur publicatie Jelmer Keur
Gepubliceerd 04 december 2018
Laatst gewijzigd 09 oktober 2019

De appellant in kwestie heeft met een beroep op de Wob de minister van Economische Zaken (inmiddels de minister van Economische Zaken en Klimaat) verzocht om toezending van documenten over het windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer. In het bijzonder heeft de appellant een kopie gevraagd van het opgestelde concept planMER met betrekking tot dat windpark. Het concept planMER is in opdracht van de minister (en diens voorganger) door een adviesbureau opgesteld en daarin wordt geadviseerd over de locatiekeuze van het windpark. De minister heeft geweigerd om dit concept planMER openbaar te maken. In dit artikel wordt kort ingegaan op het algemene oogmerk van de Wob en wordt nader ingegaan op de weigering door de minister.

Download publicatie