1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte: wanneer komt aan een huurder een schadeloosstelling toe?

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte: wanneer komt aan een huurder een schadeloosstelling toe?

Op 11 september 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een interessant vonnis gewezen. Een verhuurder zegt een huurovereenkomst met een snackbar op, op grond van dringend eigen gebruik in verband met herontwikkeling.
Leestijd 
Verschenen in: Vakblad Vastgoedrecht, editie 6, 2019
Auteur publicatie Denise Sauer
Gepubliceerd 22 januari 2020
Laatst gewijzigd 22 januari 2020

De rechtbank wijst de beëindigingsvordering toe. De rechtbank wijst daartegenover aan de huurder een bedrag toe van € 231.170,-- aan schadeloosstelling vanwege de huurbeëindiging. Waarom krijgt de huurder een dergelijk hoog bedrag?

In het artikel van advocate Denise Sauer in het vakblad Vastgoedrecht, editie 6, 2019 worden de feiten en omstandigheden uit dit vonnis besproken. Vervolgens komt in het kort aan de orde aan welke juridische vereisten moet worden voldaan om als huurder aanspraak te kunnen maken op een dergelijke schadeloosstelling.

Het artikel vindt u hieronder.

Download publicatie