1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Overzichtsartikel o ver geurhinder en veehouderij

Overzichtsartikel over geurhinder en veehouderij

In het Tijdschrift voor Agrarisch Recht is een artikel van Jeroen Niederer gepubliceerd over geurhinder en veehouderijen. bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak van de afgelopen twee jaren.
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift Agrarisch Recht 2021 nr. 3
Auteur publicatie Jeroen Niederer
Gepubliceerd 16 april 2021
Laatst gewijzigd 16 april 2021

Geurhinder van veehouderijen blijft de gemoederen bezig houden. De afgelopen jaren zijn er meerdere interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van wetgeving, beleid en rechtspraak. Deze bijdrage biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen vanaf 2019.

De focus ligt daarbij op geurhinder afkomstig van dierenverblijven van veehouderijen, en meer in het bijzonder de normering van geuremissie op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv). Eerst bespreek ik de relevante wetswijzigingen en beleidsontwikkelingen, om vervolgens de rechtspraak van de afgelopen twee jaren te analyseren. Ik rond af met een korte slotbeschouwing.

Naar publicatie