Zoeken
  1. Pas op met verdelen bij economische eigendom

Pas op met verdelen bij economische eigendom

Publicatie | 23 december 2016 | Daan Bastiaans | Verschenen in: Vastgoedrecht 2016-6

Waar de economische eigendomsover- dracht van een onroerende zaak tegen- woordig voor de notariële praktijk geen dagelijkse kost meer is, vonden dergelijke transacties tot 31 maart 1995 18.00 uur geregeld plaats. Tot dat precieze moment was het immers mogelijk om vrij van overdrachtsbelasting de economische eigendom van een onroerende zaak te verkrijgen. Fiscale constructies waarbij gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid van economische eigendom werden klaarblijkelijk op dermate grote schaal in het leven geroepen, dat de Staatssecretaris van Financiën destijds mede diende te delen dat de voorge- stelde maatregelen met ingang van het tijdstip van bekendmaking in werking zouden treden.

Download publicatie