1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Recente jurisprudentie over de Wet openbaarheid van bestuur en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dagelijkse Wob-praktijk

Recente jurisprudentie over de Wet openbaarheid van bestuur en de mogelijke gevolgen daarvan voor de dagelijkse Wob-praktijk

Uiteenzetting van recente jurisprudentie over de Wet openbaarheid van bestuur.
Leestijd 
Verschenen in: De Gemeentestem 2018, afl. 7476
Auteur publicatie Roos Molendijk (uit dienst)
Gepubliceerd 15 augustus 2018
Laatst gewijzigd 03 september 2018

De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is en blijft een “hot topic” en heeft ook in de afgelopen jaren de nodige (spraakmakende) jurisprudentie voortgebracht. Wat te denken van de zogenaamde ‘misbruik-jurisprudentie’, het Wob-verzoek inzake (verslagen over) de vliegramp met de MH17 en de ‘Wobbaarheid’ van sms- en WhatsApp-berichten van ambtenaren? Het onderwerp “openbaarheid van bestuur” lijkt bovendien op de agenda te staan van het huidige kabinet Rutte III. Niet zonder reden bevat het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ een vermelding naar de Wet open overheid (de beoogde opvolger van de Wob) en is (zeer) recent aangekondigd dat een wijzigingsvoorstel van voornoemde wet eind van dit jaar aanhangig zal worden gemaakt.

Download publicatie