1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Sale & leaseback van zorgvastgoed

Sale & leaseback van zorgvastgoed

Leestijd 
Verschenen in: nummer 4 | september 2015 | www.boardroomzorg.nl
Auteur publicatie Chantal van den Borne
Gepubliceerd 20 september 2016
Laatst gewijzigd 26 februari 2018

Met de komst van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in 2006 en het nieuwe regime van bekostiging komen de risico’s van vastgoedexploitatie in toenemende mate bij de zorgorganisatie zelf te liggen. Is het dan interessant om de eigendom door middel van een sale & leaseback constructie over te dragen aan een derde? In dit artikel worden vanuit de juridische optiek succesfactoren en valkuilen bij het maken van deze keuze op een rij gezet.

Download publicatie