1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Tegemoetkoming in planschade afgewezen. Samenloopregeling Waterwet. (Leusden)

Tegemoetkoming in planschade afgewezen. Samenloopregeling Waterwet. (Leusden)

Op grond van artikel 7.16 Waterwet is geen samenloop mogelijk van zowel schadevergoeding op grond van artikel 7.14 Waterwet als tegemoetkoming in planschade op grond van afdeling 6.1 Wro.
Leestijd 
Verschenen in: Bouwrecht 2018, afl. 12
Auteur publicatie Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 15 november 2018
Laatst gewijzigd 03 december 2018

De Afdeling maakt duidelijk dat er op grond van artikel 7.16 Waterwet geen samenloop mogelijk is van zowel schadevergoeding op grond van artikel 7.14 Waterwet als tegemoetkoming in planschade op grond van afdeling 6.1 Wro. Daartoe verwijst de Afdeling naar de bedoeling van de voorrangsregeling zoals deze blijkt uit de parlementaire geschiedenis. Doel van deze voorrangsregeling is om ook de veroorzaakte planologische schade onder de werking van de Waterwet af te handelen. De regeling heeft dus ook betrekking op de mogelijke samenloop met verzoeken om een tegemoetkoming in de planologische schade als bedoeld in afdeling 6.1 Wro die op grond van die wet eventueel zouden kunnen worden ingediend bij de gemeente.

Download publicatie