De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
Hanna Zeilmaker
Artikel printen

Tegemoetkoming in planschade afgewezen. Samenloopregeling Waterwet. (Leusden)

Op grond van artikel 7.16 Waterwet is geen samenloop mogelijk van zowel schadevergoeding op grond van artikel 7.14 Waterwet als tegemoetkoming in planschade op grond van afdeling 6.1 Wro.

Hanna Zeilmaker Advocaat - Partner - Overheid & vastgoed of bel met 06 5151 06 69
Gepubliceerd15 november 2018
Laatst gewijzigd03 december 2018
Verschenen inBouwrecht 2018, afl. 12

De Afdeling maakt duidelijk dat er op grond van artikel 7.16 Waterwet geen samenloop mogelijk is van zowel schadevergoeding op grond van artikel 7.14 Waterwet als tegemoetkoming in planschade op grond van afdeling 6.1 Wro. Daartoe verwijst de Afdeling naar de bedoeling van de voorrangsregeling zoals deze blijkt uit de parlementaire geschiedenis. Doel van deze voorrangsregeling is om ook de veroorzaakte planologische schade onder de werking van de Waterwet af te handelen. De regeling heeft dus ook betrekking op de mogelijke samenloop met verzoeken om een tegemoetkoming in de planologische schade als bedoeld in afdeling 6.1 Wro die op grond van die wet eventueel zouden kunnen worden ingediend bij de gemeente.

Door anderen gelezen

Planschade Amsterdam: bij planvergelijking geen rekening houden met overgangsrecht

Als de feitelijke hoogte van een gebouw hoger is dan de maximale bouwhoogte onder het oude regime moet worden uitgegaan van de (latere) maximale bouwhoogte. Dat oordeelt de Afdeling in haar uitspraak van 9 oktober 2019.

Artikel - Hanna Zeilmaker - 14 oktober 2019

Passieve risicoaanvaarding: het risico van “stilzitten”

In een uitspraak van 30 mei jl. heeft de Afdeling nog eens duidelijk gemaakt dat stilzitten grote gevolgen kan hebben voor de aanspraak op vergoeding van planschade. Want wanneer is ook alweer sprake van risicoaanvaarding en wanneer kan dit aan een benadeelde worden tegengeworpen? De uitspraak van 30 mei geeft daarop een antwoord.

Artikel - Roos Molendijk (uit dienst) - 12 juni 2018

Planschade en compensatie in natura (gemeente Maasdriel)

Casus De SAOZ had geadviseerd het nieuwe bestemmingsplan voor de eigenaar van een bedrijventerrein per saldo heeft geleid tot een planologisch nadeliger situatie. De taxateur van de SAOZ heeft de hierdoor geleden planschade begroot op - afgerond - € 500.000,00. De SAOZ heeft het college vervolgens in overweging gegeven te beoordelen of aanleiding bestaat om de oude planologische mogelijkheden te herstellen door middel van het verlenen van een binnenplanse ontheffing en/of een herziening van het bestemmingsplan. In dat geval is de schade anderszins verzekerd en hoeft niet tot vergoeding van het bedrag van € 500.000,00 over te worden gegaan, aldus de SAOZ. De Afdeling oordeelt anders.

Artikel - Hanna Zeilmaker - 26 april 2018

Ga naar het nieuwsoverzicht

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Blijf op de hoogteOntvang nieuwe kennis